Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Erbjudande om plats

Här hittar du information om placering och erbjudande om plats i förskola. Alla barn som är folkbokförda eller stadigvarande vistas i kommunen och är i behov av förskoleplats ska få det inom fyra månader från det datum att ansökan kommer in till kommunen. Ansökningsdatum gäller som ködatum.

Kommunen strävar alltid efter att tillmötesgå föräldrarnas önskan men ibland är det inte möjligt att erbjuda förstahandsalternativet. Om vårdnadshavarnas val av förskola inte kan tillgodoses, placerar kommunen barnen på en förskola så nära hemmet som möjligt.

Förtur till placering gäller enligt följande regler och turordning:

  • Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl har behov av särskilt stöd i sin utveckling.
  • Vårdnadshavare vars barn har finska som modersmål och som begär placering i förskola där verksamheten delvis bedrivs på finska med finsktalande personal.
  • Syskon till redan inskrivet barn på samma förskola.
  • Barn som till och med den 31 januari innevarande år står i omplaceringskö till önskad förskola får, i mån av plats, en placering på önskad förskola i augusti samma år. Placering från omplaceringskön sker alltså en gång per år.
  • Ansökningsdatum gäller som ködatum.

Om du inte är erbjuden någon av dina valda förskolor så beror det på att det inte finns någon ledig plats på de förskolorna.

Vårdnadshavare får besked via e-tjänsten om platserbjudande från förskolan. Båda vårdnadshavarna (endast en vid ensam vårdnad) måste svara på erbjudandet om de bor på olika folkbokföringsadress. Om vårdnadshavarna är folkbokförda på samma adress räcker det att en av dem accepterar erbjudandet. Om kommunen inte får in något svar på erbjudandet avregistreras ansökan efter tio dagar.

Vid barnets start i förskolan lämnar föräldrarna in schema för barnets vistelse i förskolan till personalen. Varaktig förändring av barnets tid i förskolan ska om möjligt meddelas en månad i förväg. 

Sidansvarig: Barn- och utbildningsförvaltningen

Utbildning och barnomsorg

Klicka för support
Stäng supportfönster