Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Avgifter och regler

Här kan du läsa om våra regler och vad förskole- och fritidshemsplatsen kostar. Du hittar även information om när ditt barn kan vara i förskolan eller fritidshemmet.

Du betalar en avgift varje månad när ditt barn går på förskola, fristående pedagogisk omsorg eller fritids.

Avgiften räknas ut utifrån:

 • den sammanlagda månadsinkomsten i hushållet där barnet är folkbokfört
 • hur många barn som är folkbokförda i hushållet och är på förskola eller fritids.

Med hushåll menar vi ensamstående, gifta par eller sammanboende som är folkbokförda på samma adress.

Vi beräknar avgiften i procent på månadsinkomsten före skatt. Den gäller från första inskolningsdagen och du betalar varje månad.

Om barnet bor i familjehem beräknar vi avgiften på familjehemsföräldrarnas inkomst.

Maxtaxa 2023

Det finns ett maxbelopp för hur stor avgift du kan betala för förskola och pedagogisk omsorg varje månad. Det kallas för maxtaxa och ändras varje år. Hur mycket du behöver betala beror på hur stor inkomst ditt hushåll har innan skatt.

 • Om ditt hushålls gemensamma bruttoinkomst är mer än 54830 kr per månad betalar du den högsta avgiften enligt maxtaxan.
 • Om ditt hushålls gemensamma bruttoinkomst är mindre än 54830 kr per månad betalar du istället en avgift baserad en procentsats av din faktiska inkomst. I fakturan står det fortfarande maxtaxa men du betalar inte maxavgiften.

För att få betala en lägre avgift behöver du skicka in uppgifter om din inkomst.

Lämna uppgifter om inkomst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Avgift i procent utifrån

hushållets inkomst

Högsta avgift du

kan betala

Barn 1

3 %

1645 kronor

Barn 2

2 %

1097 kronor

Barn 3

1 %

548 kronor

Barn 4 eller fler

0 %

0 kronor


Ditt yngsta (eller enda) barn räknas som barn 1 och för det betalar du full avgift. Det näst yngsta barnet räknas som barn två och så vidare, och får en lägre avgift. För barn fyra eller fler betalar du ingen avgift.

Du betalar avgiften varje månad under året, även när ditt barn är ledigt till exempel under sommaren. Om du säger upp platsen betalar du avgift under uppsägningstiden.

Skolverket beslutar om nya belopp för maxtaxa inför varje år och den nya avgiften börjar gälla 1 januari.

Allmän förskola är gratis

På hösten det år ditt barn fyller tre år har barnet rätt till allmän förskola 525 timmar per år, oavsett om du arbetar, studerar, är föräldraledig eller arbetssökande. Allmän förskola är gratis.

Du som redan har ett barn i förskolan får sänkt avgift när barnet har rätt till allmän förskola. Det innebär att avgiften ändras från och med augusti det år ditt barn fyller tre år. Avgiften sänks med 30 % och motsvarar 15 timmar i veckan för allmän förskola.

Om du bara har allmän förskola kan ditt barn vara på förskolan:

 • 15 timmar per vecka
 • måndag till fredag, 3 timmar per dag. Förskolan bestämmer tiderna

Barn på allmän förskola får inte mat på förskolan. Förskolan planerar tiden utifrån det.

Barn som endast går i allmän förskola är lediga under skolans lov.

Om du är föräldraledig

Om du är föräldraledig eller arbetssökande har du rätt till att ha ditt barn på förskolan antingen 15 timmar i veckan eller 16-25 timmar i veckan.

Om du är föräldraledig eller arbetssökande, 15 timmar


Avgift i procent

utifrån hushållets inkomst

Högsta avgift

du kan betala

Barn 1

2,0 %

1097 kronor

Barn 2

1,6 %

877 kronor

Barn 3

1 %

548 kronor

Barn 4

0 %

0 kronor


Om du är föräldraledig eller arbetssökande, 16-25 timmar


Avgift i procent

utifrån hushållets inkomst

Högsta avgift du

kan betala

Barn 1

2,5 %

1371 kronor

Barn 2

1,8 %

987 kronor

Barn 3

1 %

548 kronor

Barn 4 eller fler

0 %

0 kronor


På fritidshem gäller enhetstaxa, det betyder att avgiften är samma oavsett hur många timmar barnet är på fritidshemmet.

Om du är föräldraledig eller arbetssökande får ditt barn vara på fritidshemmet direkt efter skolans slut och fram till klockan 16.00.

Du betalar avgiften varje månad under året, även när ditt barn är ledigt till exempel under sommaren. Om du säger upp platsen betalar du avgift under uppsägningstiden.

Avgifterna gäller från och med 1 januari.


Avgift i procent utifrån

hushållets inkomst

Högsta avgift du

kan betala

Barn 1

2 %

1097 kronor

Barn 2

1 %

548 kronor

Barn 3

1 %

548 kronor

Barn 4 eller fler

0 %

0 kronor


Ditt yngsta (eller enda) barn räknas som barn 1 och för det betalar du full avgift. Det näst yngsta barnet räknas som barn två och så vidare, och får en lägre avgift. För barn fyra och eller fler betalar du ingen avgift.

Den tiden under dagen som ditt barn är i förskolan eller fritidshemmet kallas vistelsetid. Barnet får vara i förskolan eller fritidshemmet den tiden som du arbetar eller studerar, inklusive eventuell restid.

När du är ledig är barnet hemma.

Ditt barn kan gå i

 • förskolan till 31 juli det år barnet fyller sex år.
 • fritids till vårterminens slut det år barnet fyller 13 år.

Föräldraledig eller arbetssökande

Om du är föräldraledig eller arbetssökande har du rätt att ha ditt barn på förskolan 15 eller 16-26 timmar i veckan.

Barn som går i fritidshem får vara där från att skoldagen är slut och fram till klockan 16.00.

Öppettider

Alla förskolor och fritidshem är öppna klockan 06.00-18.30 helgfria vardagar. De är stängda på julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Stängt för planering

Förskolorna och fritidshemmen har stängt för planering fyra dagar per år för att personalen ska kunna utbilda sig eller planera verksamheten.

Om du har behov av barnomsorg under planeringsdagar, kontakta förskolan eller fritidshemmet där ditt barn går. Ditt barn kan då få vara på en annan förskola eller fritidshem, eller att ordinarie personal kan ersättas med vikarier.

Om du är arbetssökande eller föräldraledig får barnet stanna hemma på planeringsdagarna.

Planeringdagar för förskola och fritidshem

På sommaren

Under sommaren då många barn är lediga är förskolor och fritidshem stängda under några veckor. Din förskola eller fritidshem skickar ut information direkt till dig som vårdnadshavare om vad som gäller inför sommaren.

Om du behöver barnomsorg för ditt barn under sommaren, ibland kallad sommarjour, prata med personalen på din förskola eller fritidshem.

Barn som har allmän förskola 15 timmar per vecka är lediga från 15 juni till 15 augusti.

När ditt barn börjar på förskola eller fritidshem ska du lämna uppgifter om din inkomst inom 14 dagar. Om du inte lämnar inkomstuppgift får du betala den högsta avgiften.

Vi har rätt att kontrollera din inkomst hos Skatteverket.

Lämna uppgifter om inkomst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Exempel på avgiftsgrundande inkomster:

 • lön inklusive ob-ersättning, övertidsersättning, semesterersättning med mera.
 • lön och inkomst från eget företag
 • lön från arbete utomlands
 • föräldrapenning och särskild föräldrapenning, graviditetspenning
 • sjukpenning
 • sjukbidrag
 • sjuk- och aktivitetsersättning
 • livränta
 • arbetslöshetsersättning, aktivitetsstöd, utvecklingsersättning
 • alfakassa
 • pension (inte barnpension)
 • skattepliktig del av utbildningsbidrag
 • skattepliktig del av vårdbidrag
 • skattepliktig del familjehemsersättningen
 • etableringsersättning för nyanlända i vissa fall
 • bostadsbidrag i vissa fall

Exempel på inkomster som inte är avgiftsgrundande:

 • försörjningsstöd, ekonomiskt bistånd
 • barnbidrag
 • studiemedel, bidrag och lån

Förändring av inkomst eller familjeförhållanden

Om hushållets sammanlagda inkomst ändras kan det påverka din avgift. Därför måste du anmäla förändrad inkomst. Ändring av inkomsten för kortare tid än en månad påverkar inte avgiften.

Om du separerar eller flyttar ihop med någon, kan det förändra hushållets sammanlagda inkomst och påverka avgiften. Anmäl förändringen så snart du kan.

Du betalar avgiften varje månad under året, även när ditt barn är ledigt till exempel under sommaren. Om du säger upp platsen betalar du avgift under uppsägningstiden.

Din faktura kommer hem i brevlådan.

Så betalar du fakturan

Du kan även välja att få fakturan som e-faktura eller autogiro. För att få e-faktura behöver du anmäla det i din internetbank. Om du vill ha använda autogiro använder du blanketten Anmälan om autogiro.

Anmälan om autogiro Pdf, 142.4 kB.

Mer information om e-faktura och autogiro

Så läser du av fakturan

Din faktura kan se annorlunda ut beroende på om du har valt e-faktura eller får fakturan hemskickad med posten till din brevlåda.

Vi har förklarat innehållet i fakturan så den blir enklare att förstå.

Bra att veta om maxtaxa:

 • Om ditt hushålls gemensamma bruttoinkomst är mer än 54830 kr per månad betalar du den högsta avgiften enligt maxtaxan.
 • Om hushållets gemensamma bruttoinkomst är mindre än 54830 kr per månad betalar du istället en avgift baserad en procentsats av din faktiska inkomst. I fakturan står det fortfarande maxtaxa men du betalar inte maxavgiften.

Så läser du din e-faktura Länk till annan webbplats.
Så läser du din faktura skickad med post Länk till annan webbplats.

Om du har frågor om din faktura, ring till Kontaktcenter på telefonnummer 0171-525 00.

Vi erbjuder barnomsorg på obekväm arbetstid på avdelningen Nattugglan på förskolan Nybygget. Nattugglan har öppet kvällar, nätter och helger för barn i åldern 1-13 år, och ligger på Dalvägen i centrala Bålsta.

Om du har barn i två verksamheter, det vill säga i förskola eller fritidshem under dagtid och omsorg på obekväm arbetstid på kvällar och nätter, så betalar du endast en avgift. Du betalar alltså inte extra för att du har ditt barn på Nattugglan.

Mer om barnomsorg på obekväm arbetstid och Nattugglan

Sidansvarig: Barn- och utbildningsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster