Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo
2015-12-17
Rubrik
Ingress
Läs mer här
phone
Information
0171-525 00
Pil ner

Kontakta Håbo

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Projekt för rengöring utan kemikalier

Nu inför lokalvården ett pilotprojekt som innebär rengöring med partikelfritt vatten och microfiber. Det betyder att rengöringsmedel med kemikalier byts ut mot mekanisk kraft och tvättmedlen som används är biologiska. Uppföljning och mätningar på resultatet kommer göras under våren. Först ut att testa möjligheten att rengöra på det här miljövänligare och hållbara sättet är Råbydal förskola.

- Målet är att alla förskolor ska kunna rengöras utan kemprodukter, men först får vi se vad det här pilotprojektet ger, säger lokalvårdschef Yvonne Dalberg Borgström.

Varför den här typen av pilotprojekt ?

Lokalvården fick en förfrågan om att delta i ett projekt där vi får möjlighet att mäta hur rena ytorna är efter rengöring med traditionella metoder alternativt med enbart vatten och microfiber. Detta har med stor framgång testats och införts inom sjukvården i Frankrike och skall nu testas även inom sjukvården i Sverige.

- Vi valde att inleda ett samarbete med förskolechef Charlotte Lundberg då vi tidigare samtalat om vikten av att försöka skapa en så giftfri inomhusmiljö som möjligt för både barn och vuxna, berättar Yvonne.

Projektet stödjer både kommunens miljöstrategiska inriktningsmål "Giftfri och resurseffektiv kommun" och är i linje med Naturskyddsföreningens mål om giftfri förskola.

Hur vet vi att det verkligen blir rent?

En första ATP-mätning (metod för att mäta mängden organiskt smuts) gjordes i december 2015, detta innan golven rengjordes från tidigare behandlingar och en ny polish lades på för att förhindra att smuts och föroreningar går ner i mattans porer.

Nya mätningar kommer att utföras vid ett par tillfällen under våren av Frank Axelsson, Hygiene Diagnostics AB och kommer även då att redovisas till förskolans chef. Därefter är tanken att mätningarna sköts av Lokalvårdens arbetsledare som informerar förskolan om resultatet.

Material och metoder

Ett aggregat för framställan av partikelfritt vatten har installerats på förskolan. Nya micro dukar har köpts in med färgkodning, grönt för möbler, gult för skötbord, etc. Samtliga golvmoppar har bytts ut.

Personalen på förskolan har fått information/utbildning vid två tillfällen av leverantören till det nya materialet samt Lokalvårdens arbetsledare. Detta för att de skall hantera materialet rätt både under rengöring och tvätt.

- Vi inför även ett biologiskt tvättmedel vilket vi testat under en period på Viby förskola med mycket gott resultat. Vi kan nu sänka tvättemperaturen från 90º till 30º.

Lokalvården återkommer med mer information om det nya kemikalie- och giftfria sättet att rengöra under våren.


Sidansvarig: Håbo kommun

2016-02-18

Råbydal

Klicka för support
Stäng supportfönster