Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Omsorg på obekväm arbetstid

Vi erbjuder barnomsorg på obekväm arbetstid på avdelningen Nattugglan på förskolan Nybygget. Nattugglan har öppet kvällar, nätter och helger för barn i åldern 1-13 år.

Du som arbetar under obekväm tid kan ansöka om barnomsorg efter förskolans ordinarie öppettider. Som obekväm tid räknas kvällar, nätter och helger. 

Både ensamstående och sammanboende vårdnadshavare eller föräldrar kan ansöka om barnomsorg på obekväm arbetstid. Sammanboende föräldrar behöver inte vara gifta eller ha barn tillsammans, men båda måste ha obekväm arbetstid för att kunna söka.

Du ansöker genom att fylla i blanketten och skicka den till barn- och utbildningsförvaltningen. Du ska även skicka in anställningsavtal och arbetsschema.

Håbo kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Barnet ska i första hand var placerad på förskolan Nybygget. Du kan ansöka om en plats på Nattugglan även om ditt barn inte är inskrivet där på dagtid.

Om ditt barn får en placering på Nattugglan får du ett erbjudande om att byta från barnets nuvarande till Nybygget.

Mer om förskolan Nybygget

Om du inte vill att barnet ska byta förskola kan barnet fortfarande gå på Nattugglan, men då måste du som vårdnadshavare själv ansvara för att barnet hämtas och lämnas mellan förskolorna.

Barn som går på fritidshem åker taxi till och från Nattugglan. Kommunen ansvarar för taxiresorna.

Som vårdnadshavare ansvarar du för att avboka taxi om ditt barn är sjukt eller inte behöver omsorg. Om du inte bokar av taxin får du betala en avgift.

Nattugglan har öppet vardagar mellan klockan 17.00 och 07.00, när
förskola och fritidshem har stängt.

Helger och storhelger

Du kan även få omsorg dygnet runt på lördagar, söndagar och helgdagar med undantag för storhelger. Som storhelg räknas julhelgen, nyårshelgen, påskhelgen och midsommarhelgen.

Nattugglan stänger klockan 21.00 dagen före storhelg, som till exempel julafton, nyårsafton och midsommarafton. Nattugglan öppnar klockan 06.00 dagen efter storhelg.

För dig som arbetar natt

Om du arbetar natt får du har barnet på Nattugglan under din arbetstid inklusive eventuell resttid och tid till sömn (8 timmar efter att du avslutat ditt arbetspass). När du är ledig är barnet hemma med dig.

Tider för att lämna och hämta

Om du ska hämta eller lämna ditt barn under kvällstid gör du det senast klockan 19.30. Du kan lämna ditt barn tidigast klockan 05.00, om du behöver omsorg tidigare än så lämnar du barnet kvällen före. Då får barnet sova över på Nattugglan.

Schema

Om du behöver göra ändringar i schemat måste du säga till minst 2 veckor innan ändringen ska gälla. Du skickar schemat till Nattugglans verksamhetschef.

Om du har timanställning, eller liknande, och har plötsligt behov av omsorg ska du kontakta verksamhetschefen senast 16.00 dagen innan. Din arbetsgivare måste styrka dina schemaändringar.

Du säger upp platsen i e-tjänsten. Du hittar ditt barns placering under Min sida > Mina placeringar efter att du har loggat in med Bank-id.

Uppsägningstiden är 30 dagar om barnet endast har placering på Nattugglan.

Om barnet har en placering på förskola eller fritidshem under dagtid och en placering på Nattugglan kan kan du säga upp platsen omedelbart.

Barnets plats på förskola eller fritidshem på dagtid blir inte automatiskt uppsagd om du säger upp platsen på Nattugglan. Du fortsätter att betala avgift varje månad för barnets plats på förskola eller fritids.

Om du inte längre behöver omsorg på obekväm arbetstid och barnet går på Nybygget, kan barnet få en plats på en annan förskola.

Avgiften för omsorg på obekväm arbetstid ingår i maxtaxan för barnomsorg. Om ditt barn är placerat i förskola, fritidshem eller annan pedagogisk omsorg blir avgiften aldrig högre än den högsta avgiften, maxtaxan.

Mer om avgifter för förskola och fritidshem

Om du har frågor om Nattugglan

Kontaktcenter
Telefon: 0171-525 00

E-post: barn.utbildning@habo.se

Sidansvarig: Barn- och utbildningsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster