Förskolan där du trivs och utvecklas

Annehills förskola

Vår stora gård inspirerar till lek och utveckling. Här finns bland annat en skog, en liten pulkabacke, gungor, sandlådor, rutschkana och stora grönytor. I närheten finns spännande ströv- och skogsområden.

Annehill ligger centralt där Kraftleden, Centrumleden och Kalmarleden möter varandra. Det går med lätthet att ta sig till förskolan med både cykel, bil och buss.

Maten i förskolan

Titta på våra menyer och läs mer om matens innehåll och tillagning.

Ansök om förskola

Läs om hur du ansöker om förskola eller säger upp din plats

Läsårstider, lov och planeringsdagar

Information om lov, ledigheter och planeringsdagar