Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Anpassad grundskola

En pensel och målarburkar i många olika färger.

Anpassad grundskola (tidigare grundsärskola) finns för elever som har en intellektuell funktionsnedsättning. På Håbos anpassade grundskola är elever från årskurs ett till nio välkomna! Den 2 juli 2023 byter skolan namn till Lunaskolan.

Behöver ditt barn gå i anpassad grundskola?

Om du tror att ditt barn behöver gå i anpassad grundskola tar du upp detta med rektor på ditt barns förskola eller skola. Rektor ser till att alla utredningar för ett mottagande i anpassad grundskola genomförs.

Om du vill veta mer vår verksamhet kan ett besök ordnas.

Du som är elev i anpassad grundskola ska få:

  • arbeta och utvecklas utifrån dina individuella behov och förutsättningar
  • vara en del av en grupp där alla barn och unga är trygga och känner tillhörighet
  • ta del av kursplanens innehåll och arbeta mot dess kunskapskrav
  • känna arbetsro, men också få leka, busa och vila
  • vara delaktig i beslut kring din egen kunskapsutveckling
  • göra meningsfulla saker på rasterna

Fritids för dig som är elev i anpassad grundskola

I Håbo kan elever i anpassad grundskola vara inskrivna i barnomsorgen och gå på fritidshem. Fritidshemmet har sin verksamhet i våra lokaler. Fritidspedagog och assistenter som känner eleverna väl arbetar på fritids och formar verksamheten utifrån elevernas behov.

Kontakta oss

Rektor Helena Lövstrand

Telefonnummer: 0171-538 35

E-post: helena.lovstrand@habo.se

Expedition

Telefonnummer: 0171-538 01

Fritidshem

Telefonnummer: 0171-526 96 

Mobil: 073-854 75 48 (sms)

Sidansvarig: Grundsärskolan Gröna Dalenskolan

Klicka för support
Stäng supportfönster