Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta oss

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon:

0171-526 71

Futurum Kalmarleden 12 746 37 Bålsta

KiVa - Skola utan mobbning

KiVa är ett antimobbningsprogram utvecklat av Åbo universitet i Finland. Programmet har i studier visat på minskad förekomst av mobbning på skolorna och ökat skoltrivseln.

Futurum använder programmet KiVa för att förebygga och minska mobbning på skolan.

Lektioner ökar kunskapen

KiVa-lektioner ökar kunskapen kring mobbning och ger eleverna verktyg för att motverka mobbning. KiVas arbete syns i skolans vardag på många sätt. Bland annat deltar eleverna regelbundet i KiVa-lektioner. Lektionerna har olika teman där bland annat diskussioner, grupparbeten, kortfilmer om mobbning och rollspelsövningar ingår.

Lektionerna behandlar allmänna ämnen, som vikten av respekt till medmänniskor till att behandla mobbningens mekanismer och följder.

Under många lektioner ligger fokus på gruppens betydelse för huruvida mobbning fortsätter eller upphör. Eleverna får prova på olika sätt att stå emot mobbning. Programmets lektioner och teman kompletteras av KiVa-dataspelet med mobbningstema.

KiVa-teamet utreder mobbningsfallen i samarbete med klassföreståndare

Futurums KiVa-team

På Futurum består KiVa-teamet av kuratorer, skolsköterskor, bitr. rektor samt representanter från låg-, mellan- samt högstadiet.

Tillsammans med klassläraren utreder KiVa-teamet de mobbningsfall som upptäcks i skolan. Om du misstänker att ditt barn är utsatt för mobbning, eller om du har orsak att misstänka att hen mobbar någon annan, ska du inte tveka att kontakta skolan. Tala med ditt barn om mobbning, även om hen varken blir utsatt eller mobbar andra. Det är viktigt att vi tillsammans med våra barn funderar över hur man ska göra om man upptäcker att någon i skolan blir mobbad!

Om du vill veta mer

Föräldrahandboken som ingår i KiVa Skola-programmet samt annan information finns att läsa på http://www.kivaprogram.net/swedenlänk till annan webbplats → välj ikonen handbok för föräldrar.

Sidansvarig: Futurum

2020-08-13

Klicka för support
Stäng supportfönster