Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta oss

 Lyssna

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon:

0171-526 71

Futurum Kalmarleden 12 746 37 Bålsta

Ordningsregler

Futurums ordningsregler

Syftet med skolans ordningsregler är att skapa en skolmiljö och skoldag där alla kan känna sig trygga och trivas. Ordningsreglerna gäller alla och all tid du vistas i skolan och på fritids.

  • Alla på skolan visar respekt för varandra genom hänsyn och vänlighet. Vi hälsar på varandra och har ett trevligt uppträdande och ett vårdat språk.
  • Var och en ansvarar för sina handlingar och sina personliga ägodelar.
  • Vi är rädda om vår arbetsmiljö och våra lokaler.
  • Vi passar tider och har med oss det material som behövs.
  • Mobiltelefonerna lämnas in i mobilhotell under del av (7-9) eller hela (F-6) skoldagen
Konsekvenstrappa
Att lyckas i förväntat beteende

En trappa med fem steg som visar de olika konsekvenser som blir vid olika steg

Konsekvenstrappan


- Samhällets lagar och regler gäller på skolområdet och omfattar alla som går på skolan, arbetar på skolan eller besöker skolan.
- Skolan är drogfri (cigaretter, snus, alkohol, e-cigaretter och narkotika) för alla som vistas i skolan, på skolans område och under hela skoldagen.
- Läsk, energidryck, nötter och produkter som innehåller nötter får inte förtäras inne på skolan eller inom skolans område.
- Mobiltelefoner kan beslagtas om användandet missbrukas.

 

Skollagen kap 5
6 § Rektorn eller en lärare får vidta de omedelbara och tillfälliga åtgärder som är befogade för att tillförsäkra eleverna trygghet och studiero eller för att komma till rätta med en elevs ordningsstörande uppträdande. - Enligt de förutsättningar som följer av 7-23 §§ får det beslutas om utvisning, kvarsittning, skriftlig varning, tillfällig omplacering, tillfällig placering vid annan skolenhet, avstägning och omhändertagande av föremål.

Sidansvarig: Futurum

Klicka för support
Stäng supportfönster