Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo
org.mozilla.javascript.Undefined@71e3a23c
org.mozilla.javascript.Undefined@71e3a23c
org.mozilla.javascript.Undefined@71e3a23c
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@71e3a23c
Pil ner

Kontakta oss

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon:

0171-526 71

Futurum Kalmarleden 12 746 37 Bålsta

Värdegrund

Futurums värdegrund

Allas lika värda


I vår skola

 • accepterar vi varandras olikheter
 • accepterar vi att alla människor har olika behov
 • låter vi alla komma till tals och vi lyssnar på varandra
 • visar vi respekt och hänsyn mot varandra

 

Jämställdhet


I vår skola

 • ger vi alla oavsett könsidentitet samma möjligheter till en god utbildning, inflytande över sin arbetssituation och möjlighet att påverka i skolans olika råd
 • respekterar vi den fysiska integriteten för alla oavsett könsidentitet

 

Miljö för lärande och utveckling


I vår skola

 • ger vi elever möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar och behov
 • utvecklar vi elevernas personliga trygghet och självkänsla i samverkan med hemmen
 • stimulerar vi eleverna att känna nyfikenhet och lust att lära
 • lyfter vi fram och ser alla elever i det dagliga arbetet
 • får alla elever bekräftelse och stöd för att komma vidare i sin kunskapsutveckling

 

Demokrati som uppdrag


I vår skola

 • ger vi eleverna möjlighet till inflytande och delaktiget i det dagliga arbetet
 • ger vi eleverna möjlighet att träna och utveckla sitt ansvarstagande

 

Kränkningar och diskriminering


I vår skola

 • arbetar vi för att motverka alla former av kränkningar

 

Skolledningen
Futurum

Sidansvarig: Futurum

2018-05-30

Klicka för support
Stäng supportfönster