Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta oss

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon:

0171-526 71

Futurum Kalmarleden 12 746 37 Bålsta

Värdegrund

Futurums värdegrund

Allas lika värda


I vår skola

 • accepterar vi varandras olikheter
 • accepterar vi att alla människor har olika behov
 • låter vi alla komma till tals och vi lyssnar på varandra
 • visar vi respekt och hänsyn mot varandra

 

Jämställdhet


I vår skola

 • ger vi alla oavsett könsidentitet samma möjligheter till en god utbildning, inflytande över sin arbetssituation och möjlighet att påverka i skolans olika råd
 • respekterar vi den fysiska integriteten för alla oavsett könsidentitet

 

Miljö för lärande och utveckling


I vår skola

 • ger vi elever möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar och behov
 • utvecklar vi elevernas personliga trygghet och självkänsla i samverkan med hemmen
 • stimulerar vi eleverna att känna nyfikenhet och lust att lära
 • lyfter vi fram och ser alla elever i det dagliga arbetet
 • får alla elever bekräftelse och stöd för att komma vidare i sin kunskapsutveckling

 

Demokrati som uppdrag


I vår skola

 • ger vi eleverna möjlighet till inflytande och delaktiget i det dagliga arbetet
 • ger vi eleverna möjlighet att träna och utveckla sitt ansvarstagande

 

Kränkningar och diskriminering


I vår skola

 • arbetar vi för att motverka alla former av kränkningar

 

Skolledningen
Futurum

Sidansvarig: Futurum

2019-06-10

Klicka för support
Stäng supportfönster