Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta oss

 Lyssna

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon:

0171-526 71

Futurum Kalmarleden 12 746 37 Bålsta

KiVa - Skola utan mobbning

 

Förkortningen ”KiVa” kommer från de finska orden Kiusaamisen, Vastainen eller Kuisaamista Vastustava som på svenska betyder ungefär ”Mot mobbning”. KiVa skola är ett vid Åbo universitet i Finland, utvecklat och av undervisningsministeriet fiansierat åtgärdsprogram som strävar efter att minska förekomsten av mobbning i skolan. KiVa Skola har konstaterats minska förekomsten av mobbning och öka skoltrivseln. Så gott som alla finländska grundskolor har redan tagit i bruk KiVa Skola-programmet – och även Futurum.

KiVa-lektioner ger eleverna medel för att motarbeta mobbningen

KiVa Skola syns i skolans vardag på många sätt. Eleverna i årskurs 1-6 deltar på så kallade KiVa lektioner, i årskurs 1 -3(10 dubellektioner) och på nytt i årskurs 4 (10 dubellektioner). För elever i de högre årskurserna innehåller programmet fyra KiVa-teman som riktar sig till årskurs 7 och som behandlas i skolan i lektionsform eller som temadagar. I lektionerna och programmets teman ingår bland annat diskussioner och grupparbeten, kortfilmer om mobbning och rollspelsövningar. Innehållet går från att behandla mer allmänna ämnen, så som vikten av respekt i människorelationer till att behandla mobbningens mekanismer och följder. Under många lektioner ligger fokus på gruppens betydelse för huruvida mobbningen fortsätter eller upphör. Eleverna får fundera och prova på olika sätt att stå emot mobbningen. Programmets lektioner och teman kompletteras av KiVa-dataspelet med antimobbningstema (årskurs 1-6) och den virtuella inlärningsmiljön KiVa Street (årskurs 7-9). KiVa Skola synliggörs också genom affischer i skolans korridorer.

KiVa-teamet utreder mobbningsfallen i samarbete med klasslärare

På Futurum består KiVa-teamet av kuratorer, skolsköterskor, biträdande rektor samt representanter från låg-, mellan- samt högstadiet.

Tillsammans med klassläraren utreder KiVa-teamet de mobbningsfall som upptäcks i skolan.
Skolpersonalen har fördjupat sig i hur KiVa Skola-programmet verkställs och i utredningen av mobbningsfall.
Om du misstänker att ditt barn är utsatt för mobbning, eller om du har orsak att misstänka att hen mobbar någon annan, ska du inte tveka att kontakta skolan så kan ärendet skötas så snart och effektivt som möjligt. Tala med ditt barn om mobbning, även om hen varken blir utsatt eller mobbar andra. Det är viktigt att vi tillsammans med våra barn funderar över hur man ska göra om man upptäcker att någon i skolan blir mobbad!

Två barn i 10-årsåldern som har armarna om varandra

Om du vill veta mer

Föräldrahandboken som ingår i KiVa Skola-programmet samt annan information finns att läsa på http://www.kivaprogram.net/sweden Länk till annan webbplats. → välj ikonen handbok för föräldrar i den övre balken.

Sidansvarig: Futurum

Klicka för support
Stäng supportfönster