Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

 Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Brev från Futurum F-6 nya rektor Cecilia

Cecilia Grahn är ny rektor på Futurum F-6. Varmt välkommen till oss!
Här kan du läsa ett brev från Cecilia.

Hej!

Jag som kommer att arbeta som rektor för Futurum F-6 heter Cecilia Grahn. Jag har arbetat inom
förskola och grundskola i stort sett under hela mitt yrkessamma liv. Under de senaste tretton åren har jag arbetet som skolledare i Stockholm stad.

För att trivas och känna motivation tycker jag att det är viktigt med ett positivt och öppet klimat. Skolan ska vara en plats där vi alla kan växa, utvecklas och lära. Jag vill att skolan ska vara en plats där alla blir respekterade och där allas kompetenser tas till vara på. En plats där man ser individen såväl som gruppen som en styrka. En plats där vi hjälps åt och där vi gör varandra bättre.

Min utgångspunkt är att utveckling på alla nivåer sker genom tillit, kommunikation och en gemensam ansvarskultur. Min vision är att skapa en skola att längta till, där alla som vistas på skolan ska trivas, känna sig trygga, se positivt på sig själva, sin förmåga och sin framtid. När vi känner detta ger det enligt mig de bästa möjligheterna för lärande och utveckling så att eleverna når de nationella målen. Detta är även grunden för det
livslånga lärandet och alla elevers framtida välbefinnande.

Om man mår bra är det lättare att lära sig, om man lär sig mår man ännu bättre. Jag tycker det är viktigt att alla elever ges möjlighet att lyckas i skolan utifrån sina förmågor och förutsättningar. Som ni vet är vi alla olika och man måste få vara det och respekteras för det.

Det känns jätteroligt och spännande att få möjligheten att arbeta på Futurum F-6. Jag ser fram emot att få träffa er alla, att få lära känna skolan, personal, elever och vårdnadshavare under kommande läsår.

I mitt rektorsuppdrag på Futurum F-6, har jag höga krav på mig själv och höga förväntningar på alla som är en del av skolan på något sätt. Min förhoppning är att vi tillsammans fortsätter en utbildningsresa där Futurumskolans alla elever får den absolut bästa utbildningen och att vi är den bästa skolan för varje elev som går här, så att eleverna när de lämnar skolan kan ta nya spännande kliv till gymnasiet och sedan ut i vuxenlivet. Vi som arbetar i skolan har stora möjligheter och ett stort ansvar för att påverka elevernas syn på utbildning, skola och mål för livet.

PDF - Brev från rektor Cecilia Grahn Pdf, 44 kB.

Sidansvarig: Futurum

Klicka för support
Stäng supportfönster