Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta oss

 Lyssna

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon:

0171-526 71

Futurum Kalmarleden 12 746 37 Bålsta

Om skolan

Futurum är Håbo kommuns största grundskola. Här går cirka 850 elever från förskoleklass till årskurs 9. Skolan är delad i två skolenheter, Futurum F-6 och Futurum 7-9.

"Våra elever ska känna trygghet, glädje och få studiero."

Att vi alla har olika förutsättningar att lära ser vi som något naturligt, gott och viktigt. Det vägs naturligtvis också in i undervisningen. Alla elever har olika behov och förutsättningar och det är vårt ansvar att möta upp dessa. Det är positivt med olikheter och vi ser det som en tillgång.

Här får barnen lära med alla sinnen. För oss är det också viktigt att skapa goda relationer med våra elever och vårdnadshavare.

Rektor enhet F-6

Cecilia Grahn
E-post: cecilia.grahn@habo.se

Rektor enhet 7-9

Nina Lagerstrand
Telefon: 0171-528 61
E-post: nina.lagerstrand@habo.se

Biträdande rektor enhet 4-6

Kristina Bankestad
Telefon: 0171-46 84 89
E-post: kristina.bankestad@habo.se

Skolexpedition

Telefon: 0171-526 71

Enhet F-3 AB

Enhet F-3 CD

Enhet 4-6

Enhet 7-9

Skolsköterska

Kurator

Studie- och yrkesvägledare

Vaktmästare

Telefon: 0171-528 37, 0171-528 33

Bibliotek

Telefon: 0171-529 61

IKT

Telefon: 0171-584 47

Matematek och språkotek

Telefon: 0171-538 95

Socialpedagog

Telefon: 0171- 46 43 26, 073 856 44 55

Studiepedagog

Telefon: 073-305 76 50

Skolbibliotek är en pedagogisk resurs i undervisningen. Till biblioteket kan du som elev eller lärare komma och få hjälp att hitta och låna skön- och facklitteratur, uppslagsverk och tidskrifter, eller få hjälp med boktips, informationssökning, källkritik samt hjälp att söka i databaser och låna e-böcker och e-ljudböcker. Eleverna kommer på fasta lånetider eller på drop-in.

Futurums skolbibliotek

Futurum - En skola för framtiden

Kunskap

På Futurum vill vi att våra elever ska få kunskaper som de kan använda hela livet. Vi har ett entreprenöriellt förhållningssätt där kunskaper sätts i ett sammanhang. Vi ser språklig och matematisk utveckling som grundläggande färdigheter. Varje elev har möjligheten till egen progression och att nå sin högsta potential. Vi har höga, realistiska förväntningar på våra elever och på varandra.

Lärande

På Futurum är lärandet en process som utvecklar olika kompetenser och gör eleverna rustade för att möta samhället och vuxenlivet. Vi använder oss av ett inkluderande förhållningssätt och utvecklar vår lärmiljö. Vi vill att alla våra elever ska uppleva att de är inkluderade både kunskapsmässigt och socialt.

Utveckling

På Futurum vill vi utveckla forskningsbaserade metoder och beprövade arbetssätt. Vi pedagoger använder oss av kollegialt lärande och utvecklas tillsammans i en lärandekultur. Vi vill ge våra barn och ungdomar en god möjlighet att möta framtida utmaningar såväl kunskapsmässigt som socialt.

Hälsa

På Futurum vill vi skapa en god miljö där hälsa är ett ledord. Vi vill att våra elever ska känna glädje och ha motivation att utvecklas till självständiga och ansvarstagande individer där hälsa och god miljö är en del i arbetet. Vi utvecklar våra aktiviteter kring hälsa i ett vidare perspektiv.

Allas lika värde


I vår skola

 • accepterar vi varandras olikheter
 • accepterar vi att alla människor har olika behov
 • låter vi alla komma till tals och vi lyssnar på varandra
 • visar vi respekt och hänsyn mot varandra

Jämställdhet


I vår skola

 • lyfter vi fram och ser alla elever i det dagliga arbetet
 • får alla elever bekräftelse

Miljö för lärande och utveckling


I vår skola

 • ger vi elever möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar och behov
 • utvecklar vi elevernas personliga trygghet och självkänsla i samverkan med hemmen
 • stimulerar vi eleverna att känna nyfikenhet och lust att lära

Demokrati som uppdrag


I vår skola

 • ger vi eleverna möjlighet till inflytande och delaktiget i det dagliga arbetet
 • ger vi eleverna möjlighet att träna och utveckla sitt ansvarstagande

Kränkningar och diskriminering


I vår skola

 • arbetar vi för att motverka alla former av kränkningar

Sidansvarig: Futurum

Klicka för support
Stäng supportfönster