Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta oss

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon:

0171-526 71

Futurum Kalmarleden 12 746 37 Bålsta

Visioner och mål

Futurum - En skola för framtida kompetenser

Kunskap

På Futurum vill vi att våra elever ska få kunskaper som de kan använda hela livet. Vi har ett entreprenöriellt förhållningssätt där kunskaper sätts i ett sammanhang. Vi ser språklig och matematisk utveckling som grundläggande färdigheter. Varje elev har möjligheten till egen progression och att nå sin högsta potential. Vi har höga, realistiska förväntningar på våra elever och på varandra.

Lärande

På Futurum är lärandet en process som utvecklar olika kompetenser och gör eleverna rustade för att möta samhället och vuxenlivet. Vi använder oss av ett inkluderande förhållningssätt och utvecklar vår lärmiljö. Vi vill att alla våra elever ska uppleva att de är inkluderade både kunskapsmässigt och socialt.

Utveckling

På Futurum vill vi utveckla forskningsbaserade metoder och beprövade arbetssätt. Vi pedagoger använder oss av kollegialt lärande och utvecklas tillsammans i en lärandekultur. Vi vill ge våra barn och ungdomar en god möjlighet att möta framtida utmaningar såväl kunskapsmässigt som socialt.

Hälsa

På Futurum vill vi skapa en god miljö där hälsa är ett ledord. Vi vill att våra elever ska känna glädje och ha motivation att utvecklas till självständiga och ansvarstagande individer där hälsa och god miljö är en del i arbetet. Vi utvecklar våra aktiviteter kring hälsa i ett vidare perspektiv.

Sidansvarig: Futurum

Klicka för support
Stäng supportfönster