Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta oss

 Lyssna

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon:

0171-526 71

Futurum Kalmarleden 12 746 37 Bålsta

Stöd, hälsa och trygghet

Särskilt stöd i grundskolan. Illustration med händer i olika färger.

För att barn och elever ska kunna lära sig och utvecklas är det viktigt att de mår bra, är trygga och trivs. Skolan arbetar både förebyggande och med aktiva åtgärder för att skapa trygghet, studiero och elevinflytande. Du som elev ska känna dig trygg både i skolan och på fritiden. För att klara av skolarbetet behöver man studiero. I Håbo kommuns skolor ska ingen utsättas för kränkande behandling, diskriminering, trakasserier eller sexuella trakasserier.

En del elever behöver mer stöd än andra för att uppnå målen i skolarbetet. Det kan vara tillfälligt stöd eller bestå under hela skoltiden. Det är viktigt att varje elev får rätt utmaningar och rätt stöd och hjälp utifrån sina förutsättningar för sin fortsatta utveckling.

Elevhälsan på skolan, skolsköterska, kurator, psykolog och specialpedagog arbetar tillsammans med den övriga personalen för att se till den enskilda elevens behov. Vi arbetar förebyggande för att skapa trygghet och god trivsel och har tydliga planer för vad som ska hända om problem uppstår.

En god skolmiljö kräver även ett bra samarbete mellan skolan och vårdnadshavarna. Tveka inte att kontakta oss om problem uppstår.

Alla barn och elever har rätt att lära och utvecklas i en trygg miljö och bemötas med respekt. Alla förskolor och skolor är skyldiga att arbeta aktivt för att förebygga och motverka kränkande behandling, diskriminering och trakasserier av barn och elever.

Kränkande behandling och diskriminering

Varje skola har en lokal elevhälsa som leds av skolans rektor eller biträdande rektor. I elevhälsan ingår skolsköterska, skolkurator, skolpsykolog, specialpedagogisk kompetens och ofta även studie- och yrkesvägledare. Skolorna har även tillgång till skolläkare samt ytterligare annat stöd från den centrala elevhälsan.

Elevhälsan och elevhälsoteamet

Studie- och yrkesvägledaren ska underlätta för dig som elev att komma fram till ett eget väl genomtänkt beslut om studier. Det sker med hjälp av enskilda samtal, gruppinformationer och egna erfarenheter.

Studie- och yrkesvägledaren har också en stöttande och handledande roll till övrig personal i skolan i deras arbete med studie- och yrkesvägledning.

Stude- och yrkesvägledning

Förkortningen ”KiVa” kommer från de finska orden Kiusaamisen, Vastainen eller Kuisaamista Vastustava som på svenska betyder ungefär ”Mot mobbning”.

KiVa Skola har konstaterats minska förekomsten av mobbning och öka skoltrivseln. Så gott som alla finländska grundskolor har redan tagit i bruk KiVa Skola-programmet – och även Futurum.

Kiva-program mot mobbning

Sidansvarig: Barn- och elevhälsoenheten

Klicka för support
Stäng supportfönster