Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta oss

 Lyssna

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon:

0171-526 71

Futurum Kalmarleden 12 746 37 Bålsta

Elevhälsan och elevhälsoteamet

Ibland kanske du inte mår så bra eller har frågor om din kropp och din hälsa. På din skola finns till exempel en skolsköterska på elevhälsan som du kan ta kontakt med. Elevhälsan hjälper bland annat dig att nå skolans mål och underlätta för dig att lära och utvecklas. I elevhälsan ingår skolsköterska, skolkurator, skolpsykolog, specialpedagogisk kompetens och ofta även studie- och yrkesvägledare.

Varje skola har en lokal elevhälsa som leds av skolans rektor eller biträdande rektor. I elevhälsan ingår skolsköterska, skolkurator, skolpsykolog, specialpedagogisk kompetens och ofta även studie- och yrkesvägledare. Skolorna har även tillgång till skolläkare samt ytterligare annat stöd från den centrala elevhälsan.

Elevhälsan hjälper dig med:

  • Stöd och rådgivning
  • Att utreda orsaker till inlärningssvårigheter
  • Att bidra till åtgärder och anpassningar för dig som har behov av särskilt stöd
  • Hälsokontroller, vaccinationer och enklare medicinska insatser

Elevhälsan arbetar först och främst förebyggande och hälsofrämjande för att skapa miljöer som främjar barn och elevers lärande, utveckling och hälsa. Elevhälsan samarbetar med andra instanser och myndigheter så som socialtjänst, ungdomsmottagning, barn- och ungdomspsykiatri och habilitering.

Elevhälsoteamet (EHT)

Rektor på varje skola är ansvarig för skolans elevhälsoarbete och som stöd i detta arbete finns det på varje skola ett elevhälsoteam. Elevhälsoteamet består av skolledning, skolsköterska, kurator, psykolog och personal med specialpedagogisk kompetens oftast specialpedagog eller speciallärare. I vissa elevhälsoteam ingår även skolans studie- och yrkesvägledare eller andra professioner.

Det finns en barn- och elevhälsoenhet som på olika sätt stödjer förskolorna och skolornas barn- och elevhälsoarbete. Verksamheten leds av en verksamhetschef.

Du som är vårdnadshavare tar i första hand kontakt med ditt barns lärare om du tycker elevhälsoteamets stöd behövs för ditt barn. Du kan även kontakta skolsköterska eller kurator direkt.

Elevsociala teamet

Elevsociala teamet arbetar främst med elever i årskurs 7-9. Teamets huvudsakliga arbetsuppgift är att hjälpa till vid incidenter som sker under skoltid och hålla koll på elevernas närvaro. Här ingår socialpedagog, studiepedagog, skolsköterska, skolkurator, resurser.

Sidansvarig: Barn- och elevhälsoenheten

Klicka för support
Stäng supportfönster