Elevsociala teamet

Elevsociala teamet arbetar främst med elever i årskurs 7-9. Teamets huvudsakliga arbetsuppgift är att hjälpa till vid incidenter som sker under skoltid och hålla koll på elevernas närvaro. Här ingår socialpedagog, studiepedagog, skolsköterska, skolkurator, resurser.