Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta oss

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon:

0171-526 71

Futurum Kalmarleden 12 746 37 Bålsta

Kurator och psykolog

Skolkuratorn ingår i skolans elevhälsoteam och kan hjälpa till med kartläggning eller utredningsunderlag av enskild elev vid utredningar av den psykosociala hälsan. Skolorna har även tillgång till skolpsykolog. Psykologerna bidrar med psykologisk kompetens inom enheten och till skolorna. Utgångspunkten i allt arbete är alltid att ha elevernas bästa i fokus och utifrån ett hälsofrämjande och förebyggande arbete.

Kurator

Allt som berör elevernas psykosociala hälsa ingår på ett eller annat sätt i skolkuratorns arbetsuppgifter.

Skolkuratorn finns för alla elever från förskoleklass till årskurs 9. De arbetar på elevernas, vårdnadshavares och rektorns uppdrag och stöttar elever med den psykosociala hälsan. Tillsammans med elev och vårdnadshavare samarbetar de med övrig personal som rektor, skolsköterska, skolpsykolog, speciallärare, specialpedagog, klasslärare och mentor. De samverkar även med andra myndigheter, till exempel socialtjänsten och barn- och ungdomspsykiatrin.

Vårdnadshavare eller skolpersonal kan ta initiativ till ett möte med elevhälsoteamet tillsammans med rektor och skolpersonal. Kuratorn finns tillgänglig för elever och vårdnadshavare vid frågor och stöd. Det är frivilligt att inleda en samtalskontakt. Om det upprättas en samtalskontakt med yngre elever krävs samtycke med vårdnadshavare.

Kurator för elever i förskoleklass - årskurs 5

Kuratorn är på skolan måndag, tisdag, torsdag och fredag.
Du kan ringa på telefonnummer 0171-526 56 eller 076-134 15 96.

Kurator för elever i årskurs 6-9

Kuratorn är på skolan måndag - fredag.
Du kan ringa på telefonnummer 0171-529 33 eller 072-554 01 33.

Exempel på vad skolkuratorn kan hjälpa till med

• Relationer och relationsproblem i grupper och klasser
• Konfliktlösning
• Kamratskap
• Förebyggande och akut arbete vid mobbning
• Enskilda stödsamtal
• Krissamtal
• Gruppverksamhet
• Stöd och vägledning till föräldrar
• Konsultation till skolpersonal

Psykolog

Psykologerna inom barn- och elevhälsoenheten bidrar med psykologisk kompetens inom enheten och till skolorna. Det sker i första hand genom konsultationer och handledning med skolpersonal i syfte att öka kunskap och förståelse kring elever med särskilda behov. Vidare kan psykologerna bidra till kunskap och förståelse av psykologiska skeenden i grupper.

För att kartlägga enskilda elevers styrkor, svårigheter och behov genomför psykologerna också psykologutredningar.

Tystnadsplikt

Skolkuratorn och psykologen arbetar under lagstadgad tystnadsplikt men har anmälningsskyldighet som övrig skolpersonal.

Sidansvarig: Barn- och elevhälsoenheten

Klicka för support
Stäng supportfönster