Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo
org.mozilla.javascript.Undefined@398d4d9c
org.mozilla.javascript.Undefined@398d4d9c
org.mozilla.javascript.Undefined@398d4d9c
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@398d4d9c
Pil ner

Kontakta oss

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon:

0171-526 71

Futurum Kalmarleden 12 746 37 Bålsta

Kurator och psykolog

Kurator F-klass - årskurs 5
Är på skolan måndag - torsdag
Telefon: 0171-526 56, 076-134 15 96

Kurator årskurs 6-9
Är på skolan måndag - fredag
Telefon: 0171-529 33, 072-554 01 33

_________________________________________________________

Vad gör en skolkurator?

• Allt som berör elevernas psykosociala hälsa ingår på ett eller annat sätt i skolkuratorns arbetsuppgifter, både på individ- grupp- och organisationsnivå. Utgångspunkten i allt arbete är alltid att ha elevernas bästa i fokus. Detta görs utifrån ett hälsofrämjande och förebyggande arbete.

• Skolkuratorn ingår i skolans EHT – elevhälsoteam.

• Skolkuratorn kan hjälpa till med kartläggning/utredningsunderlag av enskild elev vid utredningar av den psykosociala hälsan

• Skolkuratorn finns för alla elever från förskoleklass till årskurs 9. De arbetar på elevernas, vårdnadshavares och rektorns uppdrag.

• Skolkuratorn stöttar elever med den psykosociala hälsan. Tillsammans med elev och vårdnadshavare samarbetar de med övrig personal; som rektor, skolsköterska, skolpsykolog, speciallärare/specialpedagog och klasslärare/mentor.

• Vårdnadshavare eller skolpersonal kan ta initiativ till ett möte med elevhälsoteamet tillsammans med rektor och skolpersonal

• Skolkuratorn finns tillgänglig för elever och vårdnadshavare vid frågor och stöd. Att inleda en samtalskontakt med skolkuratorn är frivilligt. Men upprättas en samtalskontakt med yngre elever krävs samtycke med vårdnadshavare.

• Skolkuratorn är anställd av Barn- och elevhälsoenheten (BEHE) i kommunen.

• De samverkar med andra myndigheter, exempelvis socialtjänsten och barn- och ungdomspsykiatrin.

 

Exempel på vad skolkuratorn kan hjälpa till med

• Relationer och relationsproblem i grupper och klasser

• Konfliktlösning

• Kamratskap

• Förebyggande och akut arbete vid mobbning

• Enskilda stödsamtal

• Krissamtal

• Gruppverksamhet

• Stöd och vägledning till föräldrar

• Konsultation till skolpersonal

Kuratorerna har tystnadsplikt:
Skolkuratorn arbetar under lagstadgad tystnadsplikt men har anmälningsskyldighet som övrig skolpersonal.

Sidansvarig: Elevhälsoenheten

2018-05-30

Klicka för support
Stäng supportfönster