Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta oss

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon:

0171-526 71

Futurum Kalmarleden 12 746 37 Bålsta

PRAO

Datum för prao vårterminen 2020

8A och 8B Vecka 11 och 12, 9 mars - 20 mars, sista dag att lämna anmälan är måndag 4 februari.

8C Vecka 16 och 17, 13 april- 24 april, sista dag att lämna anmälan är måndag 16 mars.
Prao för 8C är inställd på vårterminen, ersättning för prao kommer under höstterminen.

Anmälan och riskbedömning görs på internet eller på pappersblankett som ska lämnas till studie- och yrkesvägledaren.
Länk till sida för anmälan och skriftlig blankett för anmälan delas ut vid information i klassen och finns att hämta på denna sida under relaterad information.

Praktisk arbetslivsorientering (prao) är ett sätt att ge elever mer kunskap om arbetslivet och om olika yrkesområden. Prao genomförs på Futurum i årskurs 8 under två veckor på vårterminen. Våra elever söker sina egna platser som en del i det entreprenöriella lärandet, det vill säga ta initiativ, ta ansvar och omsätta idéer till handling. Det ger eleverna träning i att ta kontakt med arbetsplatser och presentera sig själva.


Riskbedömningar och försäkringar


Elevens arbetsuppgifter ska anpassas efter elevens ålder och mognad. Vid prao får endast lättare och riskfritt arbete förekomma. Skolan ansvarar för att praktikplatsen väljs med omsorg så att inte eleven utsätts för risker under praon. Skolan och praoplatsen ska göra en riskbedömning av arbetsplatsen. Praoplatsen har huvuddelen av ansvaret för att skydda eleven på praoplatsen.

Eleverna har olycksfallförsäkring genom Håbo kommun.


Närvaro och arbetstider


Eleven får arbeta högst sju timmar per dag med uppehåll för lunch 30-60 minuter och inte före kl. 06:00 och inte efter kl. 20:00


Resor och måltidsersättning


Lunch erbjuds på närmaste skola och lunchkuponger hämtas på skolans expedition. För att måltidsersättning ska kunna utbetalas krävd att det är mer än 1 kilometer till närmaste skola/matsal inom Håbo kommun och att eleven inte blir bjuden på lunch av praoplatsen. Måltidsersättning utbetalas med 30 koronor per närvarodag.

Bussbiljett kan fås om avståndet till praoplatsen är längre än 4 kilometer från bostaden och hämtas på expeditionen.


Blanketter och övrig information

Mer information och blanketter hittar du på habo.se

För ytterligare information kan du vända dig till

studie- och yrkesvägledaren på Futurum
0171-46 43 58


Sidansvarig: Lise-Lotte Nordh Hellbom

2020-09-14

Klicka för support
Stäng supportfönster