Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo
org.mozilla.javascript.Undefined@4ae73143
org.mozilla.javascript.Undefined@4ae73143
org.mozilla.javascript.Undefined@4ae73143
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@4ae73143
Pil ner

Kontakta oss

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon:

0171-529 02

Gransäterskolan Gransätervägen1 746 52 Bålsta

Välkommen till Aspen!

Aspen

Aspengruppen är en kommungemensam undervisningsgrupp med elever som har diagnos inom autismspektrat. Gruppen finns organisatoriskt på Gransäterskolan och arbetar efter Gransäterskolans normer och värden, samt läser efter ordinarie läroplan och kursplaner. Eleverna genomför nationella prov och andra obligatoriska prov/tester kommunens elever ska göra. Betyg sätts efter Skolverkets fastställda riktlinjer för grundskolan.

För att få plats på Aspen ska rektor på den skola som eleven går på besluta om särskild undervisningsgrupp. Därefter fattar Håbo kommuns Centrala elevhälsoteam ett beslut om placering som utgår från antalet platser på Aspen samt elevens behov. Det är med andra ord inte rektor på Gransäterskolan som beslutar om plats. Elever på Gransäterskolan har ingen förtur till Aspen.

Vi som arbetar på Aspen är:
Christina (Nina) Sjöbeck Patriksson, undervisar i NO
Madeleine Atterlöf, undervisar i svenska och engelska
Johanna Rosendal, undervisar i svenska och engelska
Lisa Menning, specialpedagog, arbetslagsledare
Bernt Bergqvist, undervisar i matematik, NO och teknik
Thomas Dahl, undervisar i SO
Marika Löf, undervisar i matematik och NO, föräldraledig
Johan Tyrefors, undervisar i svenska och idrott
Aleksandra Dolinska-Cakala, engelska
Håkan Hansson, undervisar i svenska
Cecilia Trillon, förskollärare/fritidspedagog
Lars Petersson, fritidspedagog
Anna-Karin Fryxell, fritids
Tellus, pedagoghund

Kom i kontakt med oss
Tel: 0171-529 25 eller 529 28
E-postadresserna är uppbyggda efter princinpen fornamn.efternamn@edu.habo.se
Skolans e-postadress är gransaterskolan@edu.habo.se.

Sjukanmälan Sjukanmälan görs innan kl. 8.00 på telefon 0171-528 00 eller via Dexter/Hypernet.

Sidansvarig: Utbildning och barnomsorg

2017-09-27

Klicka för support
Stäng supportfönster