Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Anläggningsarbete klart!

Arbetena med trafiksäkerheten på Gransätervägen är nu klara med det som ingick i projektet. I den östra delen (vid de nybyggda villorna) återstår det att på något sätt ansluta gångvägen med den befintliga. Byggnation enligt projektering hindrades pga ett elskåp.

Gransätervägen kommer att asfalteras i vår enligt plan och det kommer göras ett anläggningsarbete i gräsytan mot Enköpingsvägen (där högarna ligger kvar). En dagvattenbrunn måste sättas för att ta hand om dagvattnet.

Området har nu anlagts med:

  • Ny gång- och cykelbana med nya övergångsställen
  • Enkelriktad lastgata vid lastkajen
  • Ny cykelparkering (cykelställ och plats för moped finns kvar vid träden)
  • Enkelriktad på- och avstigningszon (hämta/lämna-zon) med gångbana
  • Reserverad personalparkering 8-17 i 2 rader samt 1 st hkp-parkering.
  • Parkering 30 min i 1 rad för kortare besök, alt följa med in och lämna, samt längs Gransätervägen.

Det är mycket viktigt att notera att på- och avstigningszonen INTE är en plats för parkering. Om man som vårdnadshavare vill följa sitt barn in på skolan alt hämta, får man parkera på anvisad 30-min-parkering.

Sidansvarig: Gransäterskolan

2020-01-09

Klicka för support
Stäng supportfönster