Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Till alla vårdnadshavare på Gransäterskolan 2020-12-03

2020 börjar så sakta lida mot sitt slut, och vi kan göra bokslut på detta i många avseende väldigt märkliga år! Höstterminen på Gransäterskolan tar slut fredagen den 18 december och vilka tider som gäller för respektive årskurs denna dag kommer ni att få information om i veckobrev.

Igår, tisdagen den 1 december, höll utbildningsministern Anna Ekström en presskonferens om nya direktiv från Folkhälsomyndigheten. Dessa nya riktlinjer handlar om att alla, oavsett ålder, ska stanna hemma i en s.k. familjekarantän om någon i familjen har blivit sjuk och får konstaterat covid-19. Karantänen gäller i minst 7 dagar. Om barnet inte insjuknat efter 7 dagar, kan barnet återgå till skolan. Vi har att förhålla oss till detta och uppmanar er alla att läsa på om riktlinjerna på Folkhälsomyndighetens hemsida. På skolans hemsida finns även ett informationsbrev från verksamhetscheferna för förskolan och grundskolan som beskriver riktlinjerna.

Måndagen den 14 december kommer fritids på Gransäterskolan att hålla sin årliga julmarknad! Den kommer att hållas ute på skolgården med början från kl.14.45. De olika ”marknadsstånden” kommer att placeras ut på skolgården på ett så corona-säkert sätt som möjligt. Vi uppmanar alla föräldrar att inte stanna vid varje station längre än nödvändigt och att hålla lämpligt avstånd. Självklart stannar man inte på julmarknaden om man är har förkylningssymptom.

Vårterminen 2021 startar tisdagen den 12 januari med en skoldag enligt schema. Måndag den 11 januari är en studiedag för hela skolan och då är fritidsverksamheten på Gransäterskolan stängd. Ingen vårdnadshavare har anmält behov av skolbarnsomsorg för denna dag.

Jag och Andreas vill slutligen rikta ett stort och varmt tack till alla våra fantastiska medarbetare på skolan, som har jobbat hårt denna termin för att stå på benen och hålla hög kvalitet på den verksamhet som bedrivs här på Gransäterskolan! Vi är otroligt stolta över all personal på skolan! Vi vill också rikta ett varmt tack till alla vårdnadshavare för det fina samarbetet under hösten och för att ni så fint har hanterat de förändringar i verksamheten som vi fått göra på grund av corona-pandemin!

Vi önskar er alla fina dagar i december och så småningom ett härligt jullov!

Med vänliga hälsningar,

Skolledningen på Gransäterskolan;

Andreas och Malin

Sidansvarig: Gransäterskolan

Klicka för support
Stäng supportfönster