Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Viktig information till vårdnadshavare,
Beslut utifrån ny förordning, Covid-19!

Håbo kommun har beslutat att inför en extra studiedag för alla elever i åk 7-9 den 12 januari. Skolstart för elever i åk 7-9 blir alltså onsdagen den 13 januari. Se bifogat beslut. Vänligen bekräfta till kontaktlärare så fort som möjligt att du tagit del av informationen.


Information till vårdnadshavare

1(1)


Datum

Vår beteckning


2021-01-08


Barn- och utbildningsförvaltningen
Grundskolan
Ewa Johansson, verksamhetschef grundskolan

0171-52971
ewa.johansson@habo.se

 

Beslut utifrån ny förordning, Covid-19

Smittspridningen av Covid-19 ökar i Sverige och det är av yttersta vikt att alla följer de av Folkhärsomyndigheten rekommenderade åtgärder som finns för grundskolan.

Regeringen har beslutat om en förordningsändring som gör det möjligt för grundskolor att använda fjärr- eller distansundervisning i högstadiet för att undvika trängsel i skolans lokaler eller i kollektivtrafiken. Förordningsändringen träder i kraft den 11 januari 2021.

Huvudregeln i skollagen är närundervisning. Det är också denna undervisningsform som lämpar sig bäst för elever i allmänhet. Skolorna i Håbo kommer utifrån det att i möjligaste mån hålla närundervisning men se över hur den kan bedrivas på ett säkert sätt.

Håbo kommuns högstadieskolor följer i dag rekommendationer som Folkhälsomyndigheten tagit fram. Det är ändå svårt att fullt ut undvika trängsel i skolans lokaler och i de fall elever använder kollektivtrafiken.

För att vidta ytterligare åtgärder behöver skolornas personal tid och därför kommer eleverna på högstadiet att ha en till studiedag i januari, den 12 januari. Det innebär att högstadieelevernas termin startar den 13 januari, 2021 och att skolan slutar den 11juni, 2021. (Tidigare skolavslutning är planerade den 10 juni, 2021).

Mer information om vilka ytterligare åtgärder som vidtas på respektive skola och beslut som fattas på huvudmannanivå skickas i informationsbrev framöver.

Ewa Johansson

Verksamhetschef grundskolan


Sidansvarig: Gransäterskolan

Klicka för support
Stäng supportfönster