Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo
org.mozilla.javascript.Undefined@2aea27a
org.mozilla.javascript.Undefined@2aea27a
org.mozilla.javascript.Undefined@2aea27a
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@2aea27a
Pil ner

Kontakta oss

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon:

0171-529 02

Gransäterskolan Gransätervägen1 746 52 Bålsta

Hälsa och välbefinnande

Målet är;

  • Att elevhälsa skall omfatta alla verksamheter inom skolan  
  • Att arbeta med elevhälsa i förebyggande och åtgärdande syfte 
  • Att genom klara rutiner spåra upp eventuella problem och så snabbt som möjligt åtgärda dem  
  • Att elevhälsa och skolans varierande pedagogiska arbetssätt samverkar  
  • Att genom individualiserade aktiviteter förebygga svårigheter/stötta och hjälpa elever med svårigheter  
  • Att genom ökat elevinflytande vidga och fördjupa samhörigheten och ansvaret i skolan  
  • Att utveckla samarbetet och relationerna mellan de vuxna i skolan 
  • Att utveckla samarbetet med föräldrarna 
  • Att utveckla samarbetet med andra inom kommunens barn- och ungdomsarbete

Elevhälsoteam

Skolledningen tillsammans med elevhälsoteamet arbetar med den totala elevvården inom skolan. I skolans elevhälsoteam ingår specialpedagoger, elevcoach, SvA-resurs, kurator, skolsköterska och studie- & yrkesvägledare.

Sidansvarig: Elevhälsoenheten

2017-07-12

Klicka för support
Stäng supportfönster