Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo
org.mozilla.javascript.Undefined@2aea27a
org.mozilla.javascript.Undefined@2aea27a
org.mozilla.javascript.Undefined@2aea27a
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@2aea27a
Pil ner

Kontakta oss

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon:

0171-529 02

Gransäterskolan Gransätervägen1 746 52 Bålsta

Kurator och psykolog

Kurator
Skolans kurator nås på telefon 0171-529 08.

Vad gör en skolkurator?

Allt som berör elevernas psykosociala hälsa ingår på ett eller annat sätt i skolkuratorns arbetsuppgifter, både på individ- grupp- och organisationsnivå. Utgångspunkten för oss i allt arbete är alltid att ha barnets bästa i fokus.

 Exempel på vad kan Skolkuratorn hjälpa till med:

  • Relationer och relationsproblem i grupper och klasser
  • Konfliktlösning
  • Kamratskap
  • Förebyggande och akut arbete vid mobbning
  • Enskilda samtal/behandling
  • Gruppverksamhet
  • Stöd och vägledning till föräldrar
  • Konsultation till skolpersonal

Skolkuratorn har tystnadsplikt men också anmälningsskyldighet som övrig skolpersonal.

 

Skolpsykolog
Psykologerna inom Barn- och elevhälsoenheten bidrar med psykologisk kompetens inom enheten och till skolorna. Det sker i första hand genom konsultationer och handledning med skolpersonal i syfte att öka kunskap och förståelse kring elever med särskilda behov. Vidare kan psykologerna bidra till kunskap och förståelse av psykologiska skeenden i grupper.

För att kartlägga enskilda elevers styrkor, svårigheter och behov genomför psykologerna också psykologutredningar.


Sidansvarig: Elevhälsoenheten

2018-05-15

Klicka för support
Stäng supportfönster