Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo
2015-12-17
Rubrik
Ingress
Läs mer här
phone
Information
0171-525 00
Pil ner

Kontakta oss

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon:

0171-529 02

Gransäterskolan Gransätervägen1 746 52 Bålsta

Kurator och psykolog

Kurator
Anna-Sara Eriksson är skolkurator på Gransäterskolan och arbetar måndagar-fredagar. 

Telefon: 0171-529 08
E-post: anna-sara.eriksson@edu.habo.se

Vad gör en skolkurator?

Allt som berör elevernas psykosociala hälsa ingår på ett eller annat sätt i skolkuratorns arbetsuppgifter, både på individ- grupp- och organisationsnivå. Utgångspunkten för oss i allt arbete är alltid att ha barnets bästa i fokus.

 Exempel på vad kan Skolkuratorn hjälpa till med:

  • Relationer och relationsproblem i grupper och klasser
  • Konfliktlösning
  • Kamratskap
  • Förebyggande och akut arbete vid mobbning
  • Enskilda samtal/behandling
  • Gruppverksamhet
  • Stöd och vägledning till föräldrar
  • Konsultation till skolpersonal

Skolkuratorn har tystnadsplikt men också anmälningsskyldighet som övrig skolpersonal.

 

Skolpsykolog
Psykologerna inom Barn- och elevhälsoenheten bidrar med psykologisk kompetens inom enheten och till skolorna. Det sker i första hand genom konsultationer och handledning med skolpersonal i syfte att öka kunskap och förståelse kring elever med särskilda behov. Vidare kan psykologerna bidra till kunskap och förståelse av psykologiska skeenden i grupper.

För att kartlägga enskilda elevers styrkor, svårigheter och behov genomför psykologerna också psykologutredningar.

Mervi Kreivi är den skolpsykolog som är knuten till Gransäterskolan.

Telefon: 0171-526 38
E-post: mervi.kreivi@edu.habo.se  


Sidansvarig: Utbildning och barnomsorg

2017-10-03

Klicka för support
Stäng supportfönster