Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo
org.mozilla.javascript.Undefined@4ae73143
org.mozilla.javascript.Undefined@4ae73143
org.mozilla.javascript.Undefined@4ae73143
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@4ae73143
Pil ner

Kontakta oss

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon:

0171-538 01 0171-538 02

Gröna Dalen Runbrovägen 10 746 80 Bålsta

Galaxen

GALAXEN finns för de elever som av olika skäl, under en kortare eller längre period, behöver få extra stöd i en mindre grupp. På sikt är målet att eleverna ska kunna återgå, eller gå vidare till annan verksamhet. Eleverna är i åldersgruppen 12 - 16 år.

Undervisningen är flexibel och anpassad efter varje elevs förutsättningar och behov utifrån den individuella studieplanen. 

Vi varvar teoretisk undervisning med praktiska moment och andra aktiviteter såsom ADL- träning.

Vi arbetar med belöningssystem för våra elever. Varje arbetspass då man uppfyllt 4 förutbestämda, väl kända kriterier ger en belöning, som kan bytas ut mot upplevelser.

Vi strävar efter att ha ett så nära samarbete med varje elevs vårdnadshavare som möjligt, samt har kontakt med andra personer eller instanser som kan stötta elevens utveckling. Fritidsverksamhet kan erbjudas på GALAXEN i mån av behov.

Sidansvarig: Utbildning och barnomsorg

2017-07-12

Klicka för support
Stäng supportfönster