Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo
org.mozilla.javascript.Undefined@398d4d9c
org.mozilla.javascript.Undefined@398d4d9c
org.mozilla.javascript.Undefined@398d4d9c
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@398d4d9c
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Alla skolor har fått en egen kontaktpolitiker

Uppdraget som kontaktpolitiker innebär bland annat att vara brobyggare mellan vårdnadshavare. barn- och elever, verksamhet och politisk organisation. Kontaktpolitikern företräder i denna roll hela barn- och utbildningsförvaltningen, inte det parti politikern tillhör.

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att en eller flera kontaktpolitiker ska finnas för varje skola och förskola. Kontaktpolitikerna utses bland ordinarie ledamöter och ersättare och företräder i denna roll hela barn- och utbildningsförvaltningen, inte det parti politikern tillhör.

Gröna Dalenskolans kontaktpolitiker heter Nina Manninen.

E-post: nina.manninen@habo.se

Uppdraget som kontaktpolitiker innebär:

- Att vara brobyggare mellan vårdnadshavare, barn- och elever, verksamhet och politisk organisation

- Att få bättre förutsättningar att fatta beslut genom en egen bild av verksamheten

- Att ge nämnden information och kunskap genom återrapportering från det aktuella området

- Att fungera som ambassadör för nämndens verksamhet samt som företrädare för nämnden

I uppdraget som kontaktpolitiker ingår även att hålla sig informerad om verksamheten vid sitt skolområde.

Sidansvarig: Gröna Dalenskolan

2016-03-30

Klicka för support
Stäng supportfönster