Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Ombyggnation av skolan

I sommar kommer det att byggas om på flera av våra enheter på Gröna Dalenskolan. Det ska bland annat bli fler och större klassrum och fler toaletter. Alla förändringar kommer att vara inom befintliga ytterväggar och i sommar är det etapp 1 som gäller.

Under Etapp 1 är det framför allt på AE3, AE5 och AE6 som de stora insatserna ska genomföras. På högstadiet kommer vi exempelvis att komplettera med en lektionssal, samla personalrummen bredvid varandra, inymma fler toaletter varav några av dem har förrum. Även AE1 och AE2 kommer att beröras, men där är det mindre insatser som ska genomföras, som tex förstora något klassrum och inrymma något samtalsrum. På AE1, AE2 och AE3 kommer vi att bygga större kapprum, så att eleverna där inte ska behöva ha sina kläder i Hjärtat. Planen är att Etapp 1 ska vara klar till 20 augusti, då eleverna kommer tillbaka från sommarlovet.

Genomförandet av Etapp 1 innebär också att vi kommer att samla mellanstadiet på AE4 och AE1, lågstadiet på AE2 och AE3 och högstadiet på AE5 och AE6.

Det är först vecka 28 som AE1 och AE2 kommer att ingå i ombyggnationen. Fram till dess är det fritids där och fritidsöppning sker på AE2.

Under Etapp 2, som vi hoppas genomförs under HT-18, kommer vår matsal att byggas in och ett plan två kommer att utgöra taket på matsalen. På plan 2 kommer bildsal och fritidsrum att finnas. Framför scenen kommer en "gradäng"/"amfiteater" byggas och cafét ska öppnas upp så att området mellan scenen och cafét också utgör en del av cafét.

Mer information om Etapp 2 återkommer vi med när det finns.

Under ombyggnationen kommer delar av skolgård och området inne på skolan att vara avgränsat. Vid transporter till skolan, som behöver gå via skolgården, ska ledsagare användas, för att minimera risken för olyckor. Vi hoppas att förståelse finns för att det under ombyggnationen kommer att finnas lite alternativa lösningar för del av vår verksamhet.

I processen att ta fram hur vi ska bygga har såväl elever, som personal och föräldraråd medverkat.

Frågor? Hör gärna av er till oss så försöker vi besvara dessa.

Jonas

Sidansvarig: Gröna Dalenskolan

2018-06-11

Klicka för support
Stäng supportfönster