Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta oss

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon:

0171-538 01 0171-538 02

Gröna Dalen Runbrovägen 10 746 80 Bålsta

Gröna Dalenskolans ordningsregler för 2018-2019

Ordningsreglerna gäller alla och all tid du vistas i skolan och på fritids. Reglerna ska leda till att vi har det så bra som möjligt på Gröna Dalenskolan.

Skolan är allas egendom, som vi alla skall vara rädda om. Det är allas uppgift att hjälpas åt att skapa trygghet och studiero samt att göra skolan trivsam. Hos oss på Gröna Dalenskolan gäller därför följande:

 • alla kommer i tid till lektionerna och har rätt material med sig,
 • alla är rädda om lokaler, möbler och material,
 • alla är artiga och respektfulla mot varandra och använder ett vårdat språk,
 • vi använder inte ytterkläder i form av jackor och ytterskor inomhus,
 • mobiltelefoner förvaras i telefonskåp under skol- och fritidstid, om inget annat meddelas av lärare/fritidspersonal och
 • det är förbjudet att fotografera inom skolans och fritidshemmets verksamheter och lokaler, om inget annat meddelas av lärare/fritidspersonal.

Undantag från dessa regler kan förekomma i vissa salar, exempelvis är det ok med ytterskor i träslöjdssalen.

Om du inte följer reglerna genomförs någon eller några av nedanstående påföljder:

 • skolans personal uppmanar till förbättring,
 • skolans personal omhändertar föremål som är störande eller farliga (skollagen kap 5, § 22-23),
 • kontakt tas med vårdnadshavare,
 • anmälan till biträdande rektor/rektor, som har samtal med elev,
 • samtal förs med elev och vårdnadshavare och/eller
 • vårdnadshavare kan bli ersättningsskyldig enligt skadeståndslagen för sådan skada som eleven orsakar.

Ordningsreglerna revideras årligen, under senare delen av vårterminen. Vid revideringen medverkar elevråden, föräldrarådet och personalgruppen. Vi förväntar oss att skolans regler är kända, respekteras och efterlevs.

Elevskåpen lånas av eleverna, vilket innebär att skolpersonal har rätt att öppna elevskåp om det anses nödvändigt.

Sidansvarig: Gröna Dalenskolan

Klicka för support
Stäng supportfönster