Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta oss

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon:

0171-538 01 0171-538 02

Gröna Dalen Runbrovägen 10 746 80 Bålsta

Läraradministratörer

På Gröna Dalenskolan har vi sedan HT-16 läraradministratörer som ska bidra till att lärarna i större utsträckning ska kunna fokusera på elevers lärande och utveckling. Vi har i slutet av HT-17 utvärderat administratörsrollen och lärarna upplever att de kan lägga mer tid på kärnuppdraget, då de får avlastning av läraradministratörerna.

Sedan mitten av hösten 2016 har vi på Gröna Dalenskolan en ny yrkeskategori, läraradministratörer, som har till uppgift att avlasta lärarna administrativa uppgifter. Bakgrunden är att lärarkåren genom åren har fått mer och mer administrativt att göra och att detta tar tid från skolans kärnuppdrag – elevers lärande och utveckling. Målsättningen med läraradministratörerna är att lärarna ska få mer tid till elevers lärande och utveckling genom att läraradministratörerna hjälper lärarna med administrativa uppgifter. Nu (jan-18) har det gått drygt ett år och under senare delen av höstterminen 2017 gjorde vi en utvärdering av rollen läraradministratör. Utvärderingen gjordes i enkätform och besvarades av lärare på skolan.

Av de som har svarat på enkäten upplever cirka 80 % att de har fått mer tid till att höja kvaliteten i sin undervisning, tack vare den avlastning som läraradministratörerna ger. Istället för de administrativa uppgifterna som de blir av med kan de lägga mer fokus på kärnuppdraget. I praktiken ägnar de exempelvis mer tid åt att planera, reflektera över och utvärdera undervisning och anpassningar. En stor andel (drygt 75 %) av lärarna tycker att de har fått en minskad arbetsbelastning rörande administrativa uppgifter. Nämnas bör också att det lämnats kommentar om att man som arbetssökande lärare valde oss i valet mellan flera skolor och att det faktum att vi hade läraradministratörer bidrog starkt till detta.

Vad är det då läraradministratörerna gör, som lärarna tidigare har gjort? Listan kan i praktiken göras lång utifrån de svar som inkommit, men här följer en sammanfattad lista:

 • Kopierar och scannar av material
 • Laminerar/inplastar och märker undervisningsmaterial
 • Sammanställer och genomföra beställningar
 • För protokoll från arbetslagens möten
 • Hjälper till med frånvarorapportering och uppföljning av den
 • Viss rättning av elevmaterial med ”rätt-eller-fel”-svar (läraren analyserar givetvis resultaten)
 • Sammanställer och dokumenterar resultat från exempelvis lästester och nationella prov
 • Hjälper till med sammanställning av olika typer av listor
 • Hjälper till med IT-frågor, vilket är ett område som ökar med den ökade digitaliseringen
 • Sköter bokningar
 • Blandade basadministrativa uppgifter som tex framtagande av blanketter, sortering, pärmuppdateringar och arkivering
 • Mm

Lärarna hade också möjlighet att uttala sig om vad som kan göras för att läraradministratörerna i större utsträckning ska underlätta för dem att fokusera på kärnuppdraget. Det som framkom var att man önskade att de sitter mer centralt på skolan, vilket i så fall skulle underlätta att ta hjälp av dem. Vidare framkom det önskan om förtydligande av vad alla läraradministratör kan hjälpa till med och vad som är respektive administratörs ”expertkunskap”. Numera sitter läraradministratörerna centralt på skolan i samma rum. Förteckning över vem som kan göra vad och vad alla kan göra kommer att finnas inom kort.

Slutsatsen är att läraradministratörerna bidrar till att lärarna i större utsträckning än tidigare kan fokusera på kärnuppdraget – elevers lärande och utveckling.

Sidansvarig: Gröna Dalenskolan

2018-05-30

Klicka för support
Stäng supportfönster