Håbo kommun logo
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

2015-12-17
Rubrik
Ingress
Läs mer här
phone
Information
0171-525 00
Pil ner

Kontakta Håbo

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Dags för utvecklingssamtal

Nu rullar utvecklingssamtalen igång på Gröna Dalenskolan. Det är ett samtal mellan elev, lärare och vårdnadshavare, där vi har valt att det är eleven som leder samtalet. Samtalet ska handla om elevens kunskaprsutveckling och sociala utveckling i förhållande till läroplanen, kursplanerna och kunskapskraven.

För grundskolan gäller att ett utvecklingssamtal ska hållas minst en gång per termin, medan det i förskolklass räcker med en gång för hela läsåret. I de klasser som inte får betyg, årskurs 1-5, ska det vid ett av läsårets två samtal upprättas en så kallad individuell utvecklingsplan - IUP.

Den skriftliga IUP'n ska innehålla såväl omdömen som framåtsyftande planering. Under samtalet kommer man överens om vilka insatser av skolan som ska göras samt insatser som eleven och föräldrarna kan göra för att eleven ska utvecklas så långt som möjligt. Det är alltså elevens lärande och utveckling som är i fokus.

Prata gärna hemma innan samtalet, så att ni som föräldrar har lite förhandsinformation. När ni frågar ert/era barn om hur det går och vad hen/de gör i skolan, så visar ni också att det är viktigt med skolan. En självklarhet för många, men kanske inte alla.

Lycka till med samtalen!

Jonas

Sidansvarig: Utbildning och barnomsorg

2017-09-15

Klicka för support
Stäng supportfönster