Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta oss

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon:

0171-538 01 0171-538 02

Gröna Dalen Runbrovägen 10 746 80 Bålsta

Frånvarostatistik

På Gröna Dalenskolan arbetar vi för att våra elever ska ha så låg frånvaro eller så hög närvaro som möjligt är. Vi tror nämligen att låg frånvaro/hög närvaro är bra för elevernas kunskapsinhämtning. Vi har satt samman elevers (åk 6-9) frånvaro och meritvärden (betyg) för hösterminen 2016, för att se om vi kan se ett samband. Diagrammet, som finns här, visar på ett samband mellan låg frånvaro och höga meritvärden. Det innebär givetvis inte att bara för att jag som elev är i skolan så får jag ett högt meritvärde, men jag är i en lärande miljö där jag får möjlighet att utvecklas och att visa mina kunskaper. Det i sin tur ger högre meritvärden.

Vi styr för det mesta inte över orsakerna som gör att eleverna inte kommer till skolan, men den stora majoriteten av frånvaron är så kallad giltig frånvaro. Giltig frånvaro blir det när vårdnadshavare har anmält sitt barns frånvaro och det kan exempelvis vara sjukdom eller beviljad ledighet.

Varje vecka träffas det Elevsociala teamet (EST) som består av representanter från varje stadie  på skolan. Fokus för teamets arbete är elevers från- och närvaro. Vi tittar på elevers totala frånvaro på individnivå och följer upp vilka insatser vi gör för att minska deras frånvaro. För varje månad gör vi en större uppföljning och då går vi specifikt igenom alla elever vars frånvaro överstiger 20 %.

Vi tror att ett sätt att minska elevernas frånvaro är att man som vårdnadshavare görs uppmärksam på sitt barns frånvaro. Just nu försöker vi få till en lösning där veckans frånvaro automatiskt skickas hem till elevens vårdnadshavare. Vi återkommer med mer information om detta, så fort vi har kommit vidare med en lösning.

Här presenterar vi frånvarostatistik månadsvis för respektive grundskolestadie samt för hela grundskolan på Gröna Dalenskolan. Här särskiljer vi inte på giltig och ogiltig frånvaro, utan ser till all frånvaro. Vi kommer också att visa statistik för antal ogiltiga frånvarotillfällen samt hur dessa är fördelade mellan och över veckodagarna.

Sidansvarig: Gröna Dalenskolan

2017-07-12

Klicka för support
Stäng supportfönster