Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta oss

 Lyssna

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon:

0171-538 01 0171-538 02

Gröna Dalen Runbrovägen 10 746 80 Bålsta

Elevhälsan och elevhälsoteamet

Alla elever i Håbo kommun ska ha tillgång till elevhälsa på sin skola. Elevhälsan ska hjälpa eleverna att nå skolans mål och underlätta för eleverna att lära och utvecklas.

Varje skola har en lokal elevhälsa som leds av skolans rektor eller biträdande rektor. I elevhälsan ingår skolsköterska, skolkurator, skolpsykolog, specialpedagogisk kompetens och ofta även studie- och yrkesvägledare. Skolorna har även tillgång till skolläkare samt ytterligare annat stöd från den centrala elevhälsan.

Elevhälsan hjälper elever med:

  • Stöd och rådgivning
  • Att utreda orsaker till inlärningssvårigheter
  • Att bidra till åtgärder och anpassningar för elever i behov av särskilt stöd
  • Hälsokontroller, vaccinationer och enklare medicinska insatser

Elevhälsan arbetar först och främst förebyggande och hälsofrämjande för att skapa miljöer som främjar barn och elevers lärande, utveckling och hälsa. Elevhälsan samarbetar med andra instanser och myndigheter så som socialtjänst, ungdomsmottagning, barn- och ungdomspsykiatri och habilitering.

Elevhälsoteamet (EHT)

Rektor på varje skola är ansvarig för skolans elevhälsoarbete och som stöd i detta arbete finns det på varje skola ett elevhälsoteam. Elevhälsoteamet består av skolledning, skolsköterska, kurator, psykolog och personal med specialpedagogisk kompetens oftast specialpedagog eller speciallärare. I vissa elevhälsoteam ingår även skolans studie- och yrkesvägledare eller andra professioner.

I Håbo kommun finns en barn- och elevhälsoenhet som på olika sätt stödjer förskolorna och skolornas barn- och elevhälsoarbete. Verksamheten leds av en verksamhetschef.

Som vårdnadshavare tar du i första hand kontakt med ditt barns lärare om du tycker elevhälsoteamets stöd behövs för ditt barn. Du kan även kontakta skolsköterska eller kurator direkt.

Sidansvarig: Elevhälsoenheten

Klicka för support
Stäng supportfönster