Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta oss

 Lyssna

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon:

0171-538 01 0171-538 02

Gröna Dalen Runbrovägen 10 746 80 Bålsta

Elevhälsa på Gröna Dalenskolan

Skolsköterska och skolläkare

Skolsköterska och skolläkare är en del av den samlade elevhälsan och ansvarar för de medicinska/omvårdande insatserna. Vi finns på varje skola i elevens vardag. Till oss kan man boka tid eller komma spontant.

Skolsköterskan ansvarar för hälsobesök, mottagningsverksamhet inklusive enklare sjukvårdande uppgifter, vaccinationer samt journalhantering/dokumentation.

Kontakt med skolläkaren får du via skolsköterskan.

Vi arbetar nära skolpersonalen och den övriga elevhälsan för att eleverna ska nå målen.

Skolsköterskan utgör en del i det skyddsnät som fångar upp och hjälper barn och ungdomar med fysiska och psykiska hälsoproblem och andra behov av särskilt stöd.

Vi har sträng sekretess. Skolsköterskan har anmälningsplikt som övrig skolpersonal.

Telefonnummer skolsköterska: 0171-538 05

Skolkurator

Skolkurator är en del av den samlade elevhälsan och ansvarar för de psykosociala insatserna.Allt som berör elevernas psykosociala hälsa ingår på ett eller annat sätt i skolkuratorns arbetsuppgifter, både på individ- grupp- och organisationsnivå. Utgångspunkten för oss i allt arbete är alltid att ha barnets bästa i fokus.

Exempel på vad Skolkuratorn kan hjälpa till med:

  • Relationer och relationsproblem i grupper och klasser
  • Konfliktlösning
  • Kamratskap
  • Förebyggande och akut arbete vid kränkande behandling
  • Enskilda samtal
  • Stöd och vägledning till föräldrar
  • Konsultation till skolpersonal

Skolkuratorn har tystnadsplikt, men också anmälningsskyldighet som övrig skolpersonal.

Skolkuratorn finns på Gröna Dalenskolan måndag till fredag. Telefonnummer: 0171-538 04

Sidansvarig: Elevhälsoenheten

Klicka för support
Stäng supportfönster