Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta oss

 Lyssna

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon:

0171-538 01 0171-538 02

Gröna Dalen Runbrovägen 10 746 80 Bålsta

Svenska som andraspråk

Vad är svenska som andraspråk (SVA)?

SVA är ett ämne som riktar sig till elever med ett annat modersmål än svenska eller som aktivt talar ett annat språk i hemmet. SVA är väldigt lika ämnet svenska men det finns några viktiga skillnader. I undervisningen arbetar eleven aktivt med att jämföra svenska språkets struktur med sitt förstaspråk, lära sig strategier för att kommunicera när språket inte räcker till och strategier för att ta till sig nya ord i sitt vardagsspråk och olika ämnesspråk i skolan.

Betyg och bedömning

Det är inte på något vis sämre att bedömas i SVA än i svenska. Det ger samma behörighet till gymnasieskolan och samma meritvärde. Skillnaden, i stora drag, är att i bedömningen tittar läraren på strategier för att komma runt språkliga svårigheter. Samtidigt bortser man från att litteratur och texter inte behöver vara kulturellt och historiskt kopplade till Sverige och språkriktigheten behöver inte alltid vara perfekt. Dock ställs höga krav på medvetenhet om språkriktighet och kunskaper om språkets uppbyggnad.

Vilka elever erbjuds SVA?

Alla elever som har ett annat modersmål eller som aktivt använder ett annat språk hemma än svenska erbjuds undervisning och bedömning i svenska som andraspråk. Det är rektor som beslutar om en elev ska undervisas och bedömas i SVA.

Sidansvarig: Elevhälsoenheten

Klicka för support
Stäng supportfönster