Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta oss

 Lyssna

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon:

0171-529 03

Slottsskolan Slottsskogsleden21 746 96 Skokloster

Förskoleklass på Slottsskolan

Förskoleklassen ger barnen en mjukare övergång mellan förskola och grundskola. Förskoleklassen ska inspirera till nyfikenhet, upptäckarglädje och lust till att lära och förbereda barnen för fortsatta studier. I förskoleklassen jobbar vi med språk- och matematikutveckling. Skapande arbete ger uttryck för olika upplevelser av kunskap. 

Vi satsar mycket på rörelse och utomhusvistelse. Under vårterminen lär vi oss simma på simskola. Den fria leken är en viktig del, där pedagogen kan hjälpa till i leken och styra så att barnen blir utmanade i nya roller.

Förskoleklassens uppdrag regleras i ett eget kapitel i skollagen.

I skollagen står bland annat:

  • Förskoleklassen sks stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning.
  • Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov.
  • Förskoleklassen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

Lokaler
Förskoleklassens lokaler ligger i anslutning till lillfritids, där både lämning och hämtning på fritids sker.

Sidansvarig: Slottsskolan

Klicka för support
Stäng supportfönster