Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo
org.mozilla.javascript.Undefined@57379d9
org.mozilla.javascript.Undefined@57379d9
org.mozilla.javascript.Undefined@57379d9
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@57379d9
Pil ner

Kontakta oss

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon:

0171-529 02

Slottsskolan Slottsskogsleden21 746 96 Skokloster

Skolråd och samverkan

Slottsskolans elevråd

Slottsskolans elevråd består av två representanter i varje klass i årskurs 3-6. Vi strävar efter så jämn könsfördelning som möjligt. 

Elevrådets uppgift är att:

  • Samla och stärka elever på skolan.
  • Värna om elevers rättigheter.
  • Representera och föra fram elevers röst.

Ungdomsdemokrati

Håbo kommun har sedan några år tillbaka beslutat att ge barn och ungdomar en kanal för reellt inflytande genom att årligen anordna Demokratidag för elever i grundskolans årskurs 7 till årskurs 3 i gymnasiet. Slottsskolans elever är för unga för att delta men när de börjar i årskurs 7 kan även de påverka den vägen.

Slottsskolans föräldraråd

Slottsskolans föräldraråd försöker få med representanter från varje enhet. Föräldrarådet tar upp frågor som berör hela skolan, dessutom behandlas läget i de enskilda enheterna, vad som är bra och vad som kan göras bättre. 

Skolutvecklingsrådet

I Skolutvecklingsrådet ingår barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, Skolförvaltningens utvecklingsledare, föräldrarepresentanter från både kommunala och fristående förskolor och skolor.

Sidansvarig: Utbildning och barnomsorg

2017-11-14

Klicka för support
Stäng supportfönster