Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta oss

 Lyssna

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon:

0171-529 03

Slottsskolan Slottsskogsleden21 746 96 Skokloster

Värdegrund och ordningsregler

Vi vill skapa en trygg skolmiljö för våra elever så att de ska kunna lita på att vi vuxna tar hand om alla problem som uppstår. Med vuxna menar vi alla som jobbar på skolan. Vår erfarenhet har visat att följande regler ger bästa resultat:

Ordningsregler ska finnas på varje skola. De ska utarbetas under medverkan av eleverna och följas upp kontinuerligt. Rektorn beslutar om ordningsregler
(Skollagen 5:5).

Slottsskolans ordningsregler läsåret 21-22

  • Jag bemöter andra med hänsyn och respekt
  • Jag bryr mig om min hälsa och vår lärmiljö
  • Jag är varsam om skolans utrustning och lokaler
  • Jag kommer i tid och har med mig rätt material
  • Jag lämnar ytterkläder och skor på anvisad plats
  • Jag lämnar in min telefon
  • Jag använder min iPad ändamålsenligt
  • Jag sitter på min bestämda plats

Om jag bryter mot någon av dessa ordningsregler är jag medveten om att jag kan bli utvisad från lektionen, få kvarsittning, få en skriftlig varning, bli omplacerad eller bli avstängd (Skollagen 5:7-23).

Läs mer om hur vi arbetar för att skapa en trygg skolmiljö under
Stöd, hälsa och trygghet.

Sidansvarig: Slottsskolan

Klicka för support
Stäng supportfönster