Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo
2015-12-17
Rubrik
Ingress
Läs mer här
phone
Information
0171-525 00
Pil ner

Kontakta oss

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon:

0171-529 02

Slottsskolan Slottsskogsleden21 746 96 Skokloster

Värdegrund

Vi vill skapa en trygg skolmiljö för våra elever så att de ska kunna lita på att vi vuxna tar hand om alla problem som uppstår. Med vuxna menar vi alla som jobbar på skolan.

Om en elev överskrider skolans ordningsregler, informeras klassläraren eller fritidspersonalen. Reglerna gäller hela dagen, även tiden på fritids. För elev som uppträder olämpligt har vi möjlighet till kvarsittning. I sådant fall informeras alltid vårdnadshavare.

Läs mer om hur vi arbetar för att skapa en trygg skolmiljö under
Stöd, hälsa och trygghet.

Sidansvarig: Utbildning och barnomsorg

2017-11-13

Klicka för support
Stäng supportfönster