Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Undervisning på modersmålet

Skolbarn som tittar i lärobok

Om en elev talar ett annat språk än svenska kan eleven få modersmålsundervisning. Modersmålsundervisning finns i grundskolan (åk 1-9), grundsärskolan och gymnasieskolan.

Att få prata på sitt eget språk är mycket viktigt för ett barns utveckling. Det skapar trygghet, gemenskap och en bra grund för att lära sig svenska som andra språk.

Vem kan få modersmålsundervisning?

Elever som talar ett annat språk än svenska kan få undervisning. Adoptivbarn har också rätt till undervisning på sitt modersmål även om språket inte talas i hemmet. Elever ska ha grundläggande kunskaper för att ha rätt till undervisning i ämnet modermål. Antalet elever måste vara minst fem i kommunen och det måste finnas en lämplig lärare.

Modersmålsundervisning erbjuds genom en del av grundskolan från och med årkurs ett men dock som längst under sju år.

Nationella minoritetsspråk har en särställning i Sverige och rätten att få modersmålsundervisning i dessa språk är starkare än övriga språk. Till exempel behöver eleven inte kunna språket sedan tidigare.

I förskolan kan barn få modersmålsstöd. Familjer som önskar modersmålsstöd för sina barn kontaktar sin förskola.

I gymnasiet kan elever på nationella program också få modersmålsundervisning. Ansökan sker till skolan och kursen ersätter någon av elevens andra kurser. Elever på introduktionsprogrammen ansöker på samma sätt som grundskoleelever.

Hur fungerar modersmålsundervisning?

Modersmål är ett eget ämne i skolan. Ämnet har en egen kursplan. Målet är att barnet ska tillgodogöra sig arbetet i skolan och samtidigt utveckla sin tvåspråkiga identitet och kompetens. 

Modersmålslärare måste också ha goda kunskaper i svenska språket och om det svenska samhället. De lärare som undervisar i modersmål kommer ofta från samma kulturområde som barnen.

Undervisningen i modersmål är frivillig och är sker utanför ordinarie skoltid. När man anmält sig är undervisningen obligatorisk. Betyg i ämnet modersmål ges på samma sätt som i övriga skolämnen.

Inom Håbo kommun samordnas modersmålsundervisningen på grundskolan. Det betyder att undervisningen kan vara på en annan skola än den eleven går på.


 

Sidansvarig: Modersmålsenheten

Klicka för support
Stäng supportfönster