Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo
org.mozilla.javascript.Undefined@2807afc
org.mozilla.javascript.Undefined@2807afc
org.mozilla.javascript.Undefined@2807afc
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@2807afc
Pil ner

Kontakta oss

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon:

0171-529 02

Slottsskolan Slottsskogsleden21 746 96 Skokloster

Särskilda behov

Elevhälsoteamet

Vid behov träffas elevhälsoteamet (EHT) I EHT ingår biträdande rektor, skolsköterska, specialpedag och kurator. En gång i månaden har vi EHT+, då medverkar även psykolog och specialpedagog från centrala barn- och elevhälsoenheten.

Syftet med EHT är

  • att få en överblick över Slottsskolans elevvårdande verksamhet
  • att tillsammans med föräldrar och övrig personal försöka bedöma vilka elevvårdsärenden som kan lösas på skolan och i vilka fall vi bör rekommendera föräldrar att ansöka om hjälp utifrån.

Anmälan till EHT

Vi tycker att det är viktigt att hitta elevens starka sidor och att fokusera på dessa. Om problem ändå uppstår ska de i första hand lösas tillsammans med föräldrar och i arbetslaget. När detta inte går kan eleven anmälas till Slottsskolans EHT, som i vissa fall rekommenderar kontakt med centrala barn- och elevhälsoenheten.

Föräldramedverkan

Föräldrarna är vår viktigaste resurs i elevvården. Därför tycker vi att föräldrarna ska vara informerade om att EHT tar upp och talar om deras barns skolsituation. När föräldrarna är positiva till skolans arbete är utgångsläget för att lyckas lösa ett problem stora, mycket större än om skolan ska arbeta utan föräldrarnas medverkan.

Slottsskolans elevhälsoteam
Elisabeth Lindskog, biträdande rektor  
Sofia G steenstrup, specialpedagog
Marie Grebius, skolsköterska
Susanne Williams, kurator
Mervi Kreivi, skolpsykolog 

Sidansvarig: Utbildning och barnomsorg

2017-11-17

Klicka för support
Stäng supportfönster