Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta oss

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon:

0171-537 00

Västerängsskolan Idrottsvägen 5 746 80 Bålsta

Föräldraråd

Föräldraråd

Föräldrarådet är ett samverkansforum för dialog mellan hem och skola. Rådet är fristående från skolans organisation och består av intresserade föräldrar, skolledning och personalrepresentanter. Huvudsyftet är att tillsammans skapa bästa möjliga förutsättningar för eleverna att nå målen. Föräldrarådet tar upp frågor som berör hela skolan.

Vad är föräldrarådets uppdrag?

"Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare (...) Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande". (Lgr11, läroplanen)

Vårt uppdrag är att företräda andra föräldrar och skapa god kommunikation mellan hem och skola. Genom konstruktivt arbete vill vi öka föräldrainflytandet och tillsammans utveckla en positiv miljö för barnen.

Vad gör vi?

Föräldrarådet bjuds i regel in till diskussion två gånger om året. Vid föräldrarådsmötet diskuterar vi aktuella frågor som rör elevernas skolmiljö. Föräldrarådets möten är öppna för alla föräldrar, vilket innebär att Du kan delta på de möten du själv vill. Vi tar tacksamt emot förslag, tips och idéer.

Sidansvarig: Västerängsskolan

Klicka för support
Stäng supportfönster