Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Föräldraråd

Alla föräldrar med elever i Västerängsskolan hör till skolans föräldraråd.

Vad är vårt uppdrag?

"Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare (...) Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande". (Lgr11, läroplanen)

Vårt uppdrag är att företräda andra föräldrar och skapa god kommunikation mellan hem och skola. Genom konstruktivt arbete vill vi öka föräldrainflytandet och tillsammans utveckla en positiv miljö för barnen.

Vad gör vi?

Vid föräldrarådsmötet diskuterar vi aktuella frågor som rör elevernas skolmiljö. Föräldrarådets möten är öppna för alla föräldrar, vilket innebär att Du kan delta på de möten du själv vill.

Vi tar tacksamt emot förslag, tips och idéer.

Mötesanteckningar och mötesdatum läggs ut på skolans hemsida.

 

Sidansvarig: Västerängsskolan

2018-11-19

Klicka för support
Stäng supportfönster