Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningar för barns och ungdomars utveckling och lärande”. (Lgr11)

För att alla elever ska uppnå läroplanens mål och att vi tillsammans ska få en skola där alla trivs och känner arbetsglädje behöver vi veta vad som förväntas av oss. Det här förväntansdokumentet beskriver vad skola, vårdnadshavare och elever kan förvänta sig av varandra. Förväntansdokumentet har tagits fram av skolan, föräldrarådet och elevrådet på Västerängsskolan.

Detta kan du som vårdnadshavare och elev förvänta dig av skolan

Detta kan skolan förvänta sig av dig som vårdnadshavare

Detta kan skolan förvänta sig av dig som elev