Administration

Skolans expedition
Telefon: 0171- 537 00

Rektor, Mette Sandh, ansvar fritids, lågstadiet och högstadiet
Telefon: 0171-529 36

Biträdande rektor mellan/språkklass
Telefon: 0171-46 43 77 

Vaktmästeri

Telefon: 0171-537 07, 0171-537 23

Arbetslag f-3

Personalarbetsrum lågstadiet år F-3
Telefon: 0171-537 05

Fritids Lillskogen
Telefon: 0171-537 12

Fritids Skogsgläntan
Telefon: 0171-537 10

Arbetslag 4-6

Personalarbetsrum mellanstadiet år 4-6
Telefon: 0171-537 22

Fritids Storskogen
Telefon: 0171- 537 11

Arbetslag 7-9

Personalarbetsrum högstadiet år 7-9
Telefon: 0171-537 14

Språkklass

Språkklass år F-5
Telefon: 0171-537 13

Språkklass år 6-9
Telefon: 0171-537 17

Elevhälsan

Skolsköterska
Telefon: 0171-537 08

Kurator
Telefon: 0171-537 09

Sjukanmälan

Telefon: 0171-528 00

 

Alla som jobbar inom skolan kan du nå genom vår EDU-adress fornamn.efternamn@edu.habo.se

Kontaktcenter

Telefon: 0171-525 00
Kontaktcenter hjälper bland annat till med inflyttningsanmälningar, ansökan om fritidshemsplats och frågor om skolskjuts.