I grundskolan genomför eleverna prov i årskurs 3, 6 och 9.

Årskurs 3

I årskurs 3 genomför eleverna nationella prov i ämnena matematik och svenska/svenska som andraspråk.

Årskurs 6

I årskurs 6 genomför eleverna nationella prov i ämnena engelska, matematik och svenska/svenska som andraspråk.

Årskurs 9

I årskurs 9 genomför eleverna nationella prov i ämnena engelska, matematik och svenska/svenska som andraspråk. Eleverna genomför också nationellt prov i något av SO-ämnena (geografi, historia, religionskunskap eller samhällskunskap) samt i något av NO-ämnena (fysik, kemi eller biologi).

När genomförs proven?

De nationella proven består av delprov. Dessa kan vara tidsbundna med provdatum eller icke tidsbundna. De icke tidsbundna delarna genomförs under en provperiod. Skolan bestämmer själv vilken tid på dagen provet startar. Klicka på länken nedan för att få information om när proven genomförs.

https://www.skolverket.se/bedomning/nationella-prov/provdatum/provdatum-1.214316 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.