Ordningsregler ska finnas på varje skola. De ska utarbetas under medverkan av eleverna och följas upp. Rektorn beslutar om ordningsregler (Skollagen 5:5).

Om jag bryter mot någon av dessa ordningsregler är jag medveten om att jag kan bli utvisad från lektionen, få kvarsittning, få en skriftlig varning, bli omplacerad eller bli avstängd (Skollagen 5:7-23).