Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Föräldraråd

Minnesanteckningar föräldraråd 10 april 2019

Rektor Martin Åleheim, bitr rektor Jescia Grym och bitr rektor Hanna Clefberg Brauer hälsar alla välkomna.

Nu har alla elever från årskurs 3 har en egen Ipad. Ipad finns även för de yngre årskurserna, men inte 1-1. Om pedagoger har läxor i digitala läromedel så ombesörjer skolan att de har tillgång till rätt material. Skolan arbetar för att alla elever ska få utveckla digital kompetens. Vårdnadshavare lyfter funderingar kring i vilken utsträckning så sker då det enligt några mötesdeltagare upplevs som om skolan har för mycket skärmtid. Rektorer berättar att det ser olika ut med skärmtid för olika årskurser.

Elevnärvaron på skolan är runt 90%. Skolan skickar automatiskt ut sms till vårdnadshavare om en elev inte dyker upp på lektionen. F-3 försöker alltid att ringa vårdnadshavare när detta sker i stället för att skicka ut sms.

Meritvärde för årskurs 9 presenteras.

199 incidentrapporter har skrivits hittills i år, vi skriver incidentrapporter så fort vi upplever incidenter. Vårdnadshavare kan begära ut dessa men de måste sekretessprövas av rektor innan de lämnas ut. Incidentrapporterna innehåller även åtgärder och uppföljning.

Skolan har ett underskott med bokslut 2018 3,8 miljoner. Prognosen för 2019 är att skolan fortsatt har ett underskott.

Vårdnadshavare lyfter som övrig fråga kritik till att man på disko för yngre barn har lotterier. Martin förklarar att skolan är inte ansvarig för de aktiviteter som sker efter skoltid när andra hyrt in sig på skolan. Martin ska i rektorsbrev förtydliga skolans riktlinjer för vad som gäller när man hyr in sig i skolans lokaler.

Skolans matsituation påverkar av att eleverna äter i klassrummet, vilket inte fungerar optimalt utifrån miljöombyte, möblering och socialt. Martin berättar att matsal är något som skolan önskar så snart som möjligt, men att det i dagsläget är flera år bort i kommunens planer.

Eleverna upplever att matsituationen inte är väl fungerande. Vårdnadshavare upplever att barnen inte blir mätta och att de som har rätt till specialkosten inte alltid får det. Skolan för möten med matansvariga och kommunen.

Skolan har problem med ordning och studiero i vissa klasser och har bland annat förtydligat ordningsreglerna. Skolan har även tagit steget längre och skapat ett utkast till ett förväntansdokument för att bättre samverka med hemmen i vissa frågor. Vårdnadshavare godkänner att skolan tar vidare förväntansdokumentet till elevrådet för fortsatt processande.

Hur agerar skolan när resurser behöver tillsättas akut t.ex. när en elev behöver assistans i skolan under en begränsad tid? Rektor undersöker detta och återkommer.

Vårdnadshavare önskar bättre kommunikation kring elevernas utveckling. Skolan arbetar med att utveckla användandet av IST-Lärande som kommunikation kring elevernas kunskapsutveckling. Skolan behöver förtydliga hur man använder IST som förälder.

Vårdnadshavare påpekar vikten av att lyfta olika typer av prestationer. Jessica förklarar att man gör det och påpekar att det är ett viktigt pedagogiskt redskap.

Vårdnadshavare har saknat tydlighet kring hur rutinerna ser ut kring omfördelning av klasser. Rektor kommer arbeta för att förtydliga detta framöver.

Sidansvarig: Västerängsskolan

2019-05-03

Klicka för support
Stäng supportfönster