Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Rektorsbrev inför skolstarten 2020

Hej elever och vårdnadshavare!
Skolåret närmar sig med stormsteg, nästa vecka startar vi åter upp verksamheten på Västerängen.

Inskolningen med våra blivande elever i förskoleklassen har gått över förväntan. Vilka otroligt fina barn vi har träffat och så många positiva samtal vi hunnit ha med er vårdnadshavare.

Skolan har en låg personalomsättning, vilket vi är tacksamma för. De få som lämnat skolan har vi ersatt, bortsett från en speciallärare och en biträdande rektor.

Nya lärare som börjar är Zelda Glöckner bild, Caroline Knuutilla tyska, Marcus Sammani franska och matematik. Vår studie- och yrkesvägledare, Honey Parsapoor som varit tjänstledig
är tillbaka 1/9. På fritids kommer Nadja Ekholm och Erica Gustavsson att sluta. De ersätts av Naza Nori och Pia Larsson. Vi har även en ny fritidspedagog på mellanstadiet som heter Patrik Falkeborn. Ny resurs i språklassen är Danilo El Said och i F-1 Sussie Apelholm. De kommer även att vara med på fritids.

Storskogen är fritids för våra äldre elever. Våra 3:orsom går på fritids kommer fortsättningsvis att tillhöra denna fritidsavdelning där även våra 4-6:or går. Det brukar vara mycket uppskattat av barnen att få gå över till de äldres lokaler.

Jessica Grym, biträdande rektor som arbetat på skolan väldigt länge har slutat och arbetar nu som rektor på Slottsskolan. Under hösten har vi fördelat ansvaret enligt följande; Helena Lövstrand har ansvar för Spåkklasserna och 4-6 och jag har ansvar för Fritids, F-3 och 7-9. Om
du som vårdnadshavare har frågor om verksamheten så ta först kontakt med berörd pedagog/undervisande lärare. Det brukar oftast räcka. Om det är något ytterligare Du önskar prata om så är du såklart välkommen att kontakta någon av oss i skolledningen.

Inför skolstarten ska alla ha fått ett informationsbrev hemskickat/mejlat med info om första veckan. På måndag går alla i skolan kl. 8.15 – 13.30. Vi möter barnen utomhus. Vi fortsätter
förhålla oss utifrån de riktlinjer som kommer från Folkhälsomyndigheten. Detta innebär bland annat att vi inte släpper in utomstående i skolans lokaler. För er med yngre barn så är det ok
att vid behov komma in i kapprummen där barnen har sina hyllor. Vi förstår att man kan behöva hjälpa sitt barn att ha koll på byteskläder mm. Vi önskar att ni lämnar och hämtar era barn ute på gården. Fritids verksamhet kommer vara mycket utomhus. Likaså idrotten, där vi
inte heller kommer byta om och duscha i början av terminen. Se infobrev från idrottslärarna!

Föräldramöten kommer vi inte ha på skolan. Vi återkommer inom kort med info om hur vi skagöra istället. Utvecklingssamtalen kommer inte heller att vara på skolan, vi ser över alt. sätt för dessa möten.

Det nya läsåret kommer innebära nya spännande utvecklings- och arbetsområden på vår skola. Bland annat kommer alla elever i F-3 vara med i en satsning med ett helt nytt sätt att undervisas i och lära sig matematikens grunder. Bifogar ett infobrev om denna spännande
matematiksatsning. Vi kommer även fortsätta vårt arbete för att få till en ännu mer tillgänglig skola för alla elever. Skolans förstelärare driver bland annat ett spännande arbete som heter ”Lektionsdesign” där alla skolans lärare är involverade. Vi har också startat upp en studioverksamhet på skolan som jag kommer presentera lite längre fram. Vår skola har ocksåförmånen att vara med i ett EU-projekt där vi snart kan titulera oss som en EUskolambassadörskola. Vi är i startskottet i detta spännande utvecklingsarbete.


Med hopp om ett riktigt fint läsår.


Mette Sandh, rektor

Sidansvarig: Västerängsskolan

2020-08-16

Klicka för support
Stäng supportfönster