Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Gemensamma möten med
vårdnadshavare och
utvecklingssamtal hösten 2020

Utifrån rådande läge med Covid-19 kommer Håbo grundskolor att utgå från nedanstående förhållningssätt.

Gemensamma möten med vårdnadshavare; Föräldramöten
Alla grundskolor planerar vanligtvis att ha gemensamma möten för vårdnadshavare i början av höstterminen. Det är av stort värde för det samarbete som skola och hem bygger upp. Vanligtvis startar mötet med gemensam information och presentation för att berätta om skolan och planerade händelser inför nytt läsår.

Utifrån Folkhälsomyndighetens restriktioner och regeringens beslut kan skolan inte ha samlingar med fler än 50 personer. Höstens föräldramöten kommer utifrån det att ställas in. Gemensam information från förvaltning och skolan kommer att läggas ut i
skrift alternativt en digital presentation.

Varje skola skickar ut specifik information hur du som vårdnadshavare kan ta del av informationen.

Skolans rektor kan i vissa fall behöva kalla till ett gemensamt möte utifrån särskilda skäl och hen fattar då beslut i den enskilda frågan. Vid en sådan eventuell sammankomst följer skolan Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Utvecklingssamtal
Vad gäller utvecklingssamtal är det ett viktigt möte mellan skola och hem. Även dessa möten sker digitalt om inte särskilda skäl finns. I dessa fall fattar rektor beslut kring hur mötet ska genomföras. Inför samtalet har vårdnadshavaren tagit del av dokumentationen på IST-lärande.

Vid Andra typer av möten mellan skola och hem görs en bedömning av rektor om mötet behöver ske fysiskt alternativt digitalt. Vid såväl fysiska möten som digitala möten finns förhållningssätt som skolan har att utgå från. Dessa baseras på Folkhälsomyndighetens restriktioner samt kommunens förhållningssätt vid digitala möten.

Ewa Johansson
Verksamhetschef grundskolan

Sidansvarig: Västerängsskolan

2020-08-24

Klicka för support
Stäng supportfönster