Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta oss

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon:

0171-537 00

Västerängsskolan Idrottsvägen 5 746 80 Bålsta

Om skolan

Västerängsskolan i Bålsta är omgiven av både skog och äng. Bredvid ligger Västerängsskolans sporthall. Det är gångavstånd till simhall, ishall och friidrottsanläggning. Här går cirka 500 elever från förskoleklass till och med skolår 9 samt fritidsverksamhet. Skolan har två klasser i varje årskull. Elever från åk 3 har tillgång till en egen ipad.

Vi är en mobilfri skola där mobilerna lämnas in på morgonen och hämtas ut när skolan är slut för dagen.

Våra prioriterade utvecklingsmål är att utveckla våra lärmiljöer och det kollegiala lärandet.

Hos oss finns även kommungemensamma språkklasser med elever från årskurs 1-9. 

Västerängsskolan leds av en rektor tillsammans med tre biträdande rektorer för 4-6 och 7-9 samt Språkklasser. Rektor och biträdande rektorer utgör skolans ledningsgrupp.

Skolledning

Rektor

Mette Nyboe Sandh
E-postadress: mette.nyboe-sandh@habo.se

Tf Biträdande rektor, 4-6

Mattias Mellqvist
E-postadress: mattias.mellqvist@edu.habo.se

Tf Biträdande rektor, 7-9

Mikael Pihl
E-postsadress: mikael.pihl@edu.habo.se

Skolans administration

Skoladministratör finns på skolan dagligen och nås via mejl och telefon. Skolbibliotekarien ansvarar för skolbiblioteket. Vaktmästeriet består av två vaktmästare. Skolvärden ansvarar för vårt skolcafé.

Sjukanmälan

När ditt barn är sjukt ska förälder eller annan vårdnadshavare sjukanmäla eleven före 8.00 varje sjukdag. Sjukanmälan sker genom att ringa till telefonsvararen. Du uppmanas att på telefonens knappsatser trycka in barnets personnummer.

Telefon: 0171-528 00

Du kan även sjukanmäla i Länkportal skola.

Länkportal skola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Elevhälsan

Skolans elevhälsa består av en specialpedagog, tre speciallärare och en lärare med specialpedagogisk kompetens, skolkurator, skolsköterska, skolpsykolog och skolläkare. Kurator, skolsköterska, skolpyskolog och skolläkare är organiserade i centrala Barn- och elevhälsoenheten inom Barn- och utbildningsförvaltningen.

Skolans organisation

  • Ett lågstadie med förskoleklass- årskurs 3.
  • Ett mellanstadie med årskurs 4-6.
  • Ett högstadie med årskurs 7-9.
  • Språkklasserna med förskoleklass- årskurs 9.

Fritids

Skolan har tre fritidsavdelningar: Lillskogens fritids, Skogsgläntans fritids och Storskogens fritids.

Kontaktcenter

Telefon: 0171-525 00
E-postadress: kontaktcenter@habo.se
Kontaktcenter hjälper bland annat till med inflyttningsanmälningar, ansökan om fritidshemsplats och frågor om skolskjuts.

Alla som jobbar inom skolan kan du lätt nå genom vår EDU-adress fornamn.efternamn@edu.habo.se

Västerängsskolans värdegrund HJÄRTA som innebär Hjälpsamhet, Jämställdhet, Ärlighet, Respekt, Trygghet och Ansvar.

Västerängsskolans värdegrund HJÄRTA som innebär Hjälpsamhet, Jämställdhet, Ärlighet, Respekt, Trygghet och Ansvar.

Sidansvarig: Västerängsskolan

Klicka för support
Stäng supportfönster