Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta oss

 Lyssna

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon:

0171-537 00

Västerängsskolan Idrottsvägen 5 746 80 Bålsta

Om skolan

Västerängsskolan är en F-9 skola som ligger centralt i gamla Bålsta. Bredvid skolan ligger Västerängsskolans sporthall. Vi har både skog och äng inpå knuten! Det är gångavstånd till simhall, ishall och friidrottsanläggning. Hos oss går cirka 500 elever med två klasser i varje årskurs.

Västerängsskolan är en mobilfri skola där mobilerna lämnas in på morgonen och hämtas ut när skolan är slut för dagen.

Hos oss finns även kommungemensamma språkklasser med elever från årskurs 1-9. 

Nya hjärtat

Västerängsskolans värdegrund- HJÄRTAT

Västerängsskolan leds av en rektor tillsammans med en biträdande rektor för 4-6 och 7-9 samt Språkklasser. Rektor och biträdande rektor utgör skolans ledningsgrupp tillsammans med respektive arbetslags arbetslagsledare.

Skolledning

Rektor

Mette Nyboe Sandh
E-postadress: mette.nyboe-sandh@habo.se

Biträdande rektor, språkklasserna, 4-6, 7-9

Elisabeth Lindskog
E-postadresss: elisabeth.lindskog@habo.se

Skolans administration

Skoladministratör finns på skolan dagligen och nås via mejl och telefon. Skolbibliotekarien ansvarar för skolbiblioteket. Vaktmästeriet består av två vaktmästare. Skolvärden ansvarar för vårt skolcafé.

Sjukanmälan

När ditt barn är sjukt ska förälder eller annan vårdnadshavare sjukanmäla eleven före 8.00 varje sjukdag. Sjukanmälan sker genom att ringa till telefonsvararen. Du uppmanas att på telefonens knappsatser trycka in barnets personnummer.

Telefon: 0171-528 00

Du kan även sjukanmäla i Länkportal skola.

Länkportal skola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Elevhälsan

Skolans elevhälsa består av en specialpedagog, tre speciallärare och en lärare med specialpedagogisk kompetens, skolkurator, skolsköterska, skolpsykolog och skolläkare. Kurator, skolsköterska, skolpyskolog och skolläkare är organiserade i centrala Barn- och elevhälsoenheten inom Barn- och utbildningsförvaltningen.

Skolans organisation

  • Ett lågstadie med förskoleklass- årskurs 3.
  • Ett mellanstadie med årskurs 4-6.
  • Ett högstadie med årskurs 7-9.
  • Språkklasserna med årskurs 1-9.

Fritids

Skolan har tre fritidsavdelningar: Lillskogens fritids, Skogsgläntans fritids och Storskogens fritids.

Kontaktcenter

Telefon: 0171-525 00
E-postadress: kontaktcenter@habo.se
Kontaktcenter hjälper bland annat till med inflyttningsanmälningar, ansökan om fritidshemsplats och frågor om skolskjuts.

Alla som jobbar inom skolan kan du lätt nå genom vår EDU-adress fornamn.efternamn@edu.habo.se

Västerängsskolans värdegrund HJÄRTA som innebär Hjälpsamhet, Jämställdhet, Ärlighet, Respekt, Trygghet och Ansvar.

Västerängsskolans värdegrund HJÄRTA som innebär Hjälpsamhet, Jämställdhet, Ärlighet, Respekt, Trygghet och Ansvar.

Sidansvarig: Västerängsskolan

Klicka för support
Stäng supportfönster